16 d’oct. 2007

ARCA demana a Madrid un control arqueològic de sa Torre (Felanitx)

ARCA s’ha adreçat davant la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni, òrgan pertanyent al Ministeri de Cultura.

Al nostre escrit exposem la preocupació, perquè en el transcurs de les obres i en l’excavació del derruït edifici de sa Torre (Felanitx), on es farà la nova caserna per a la Guardia Civil, s’han trobat restes amb valor arqueològic que haurien de ser sotmeses a un immediat control de la inspecció de patrimoni i d’un arqueòleg especialitzat.

Per tots és sabut, que membres del Consell de Mallorca es dirigiren directament per comprovar l’estat de les runes, un cop l’edifici ja era esbocat, però des de la direcció de l’obra lis vedaren l’entrada, per tractar-se d’una obra estatal.

ARCA en data de 17 de gener de 2007, es dirigí a l’Ajuntament de Felanitx, Consell de Mallorca i Direcció General de la Guàrdia Civil per evitar la destrucció d’aquest immoble tan singular datat del segle XVII. Les nostres peticions i les de la Federació de Veïns de Felanitx foren desestimades i al mes de setembre començaren els treballs d’enderrocament de l’edifici de sa Torre.

Sabem que el dany ja està fet, però ens agradaria poder recuperar l’estudi del passat d’aquest edifici, i per aquest motiu hem demanat a la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni el següent:

1. Que s’enllesteixi una inspecció per un arqueòleg o, subsidiàriament, altre tècnic especialista a la zona d’obres indicada a Felanitx (Sa Torre).
2. Que per la inspecció, aixecada acta de la mateixa, es doni vista de les dades assolides als especialistes i a la nostra entitat.
3. Que s’enllesteixi la protecció adequada a la zona.
4. Que es tingui per part interessada a ARCA en tot procediment en relació a les obres de sa Torre i es notifiqui qualsevol decisió en la mateixa.