6 d’oct. 2007

ARCA - Comissió de rellotges de sol

Benvolguts socis i simpatitzants de ARCA

Tant a diferents mitjans de comunicació com al blog de ARCA s´ha publicat recientment la noticia de la creació de la Comissió de rellotges de sol de ARCA.
Els membres inicials de la Comissió, Rafael Soler Gayá, Juan Serra Busquets i Miquel A. García Arrando, voldríem exposar breument els motius i els objectius d´aquesta Comissió.

Mallorca es una illa privilegiada amb una de les majors concentracions de rellotges de sol del mon. La presencia de aquests senzills instruments es fàcilment constatable als edificis mes característics de l’illa, ja sigui a les magnifiques possessions o a les senzilles cases de camp, a les nombroses esglésies i convents o a els carrers i places de les nostres viles.

La seva abundància evidencia un temps, no molt llunyà, on els rellotges de sol oferien el principal sistema de medició del temps i on nombrosos autors crearen tractats o manuscrits inèdits per tal de difondre la tècnica i el art de la gnomònica.

Malauradament la majoria dels rellotges que han sobreviscut als nostres dies es troba en una situació de total abandoni, i lo que es mes greu, en els contats casos en que se envesteix una restauració, acostuma ser pitjor el remei que el mal, ja sigui per el tractament inadequat dels materials y / o per el desconeixement de la tècnica gnomònica que tot rellotge de sol requereix.

El propòsit de la Comissió es vetllar per la recuperació i conservació del extraordinari patrimoni gnomònic, especialment de l'illa de Mallorca. Amb aquest finalitat els socis i col·laboradors de la Comissió desenvoluparan les següents activitats.

1.- Defensar el valor dels rellotges de sol com elements inapreciables del patrimoni històric i arquitectònic.

2.- Promoure la recuperació i conservació dels rellotges de sol, aconsellant procediments de restauració adaptats a cada cas.

3.- Assessorar a institucions i particulars en la construcció de nous rellotges de sol informant dels procediments de càlcul i construcció necessaris.

4.- Ampliar i actualitzar el catàleg de rellotges de sol de Mallorca sobre la base de l'edició de 2006, incorporant els nous registres que associats i col·laboradors remetin, seguint el model de fitxa ja establert.

5.- Fomentar la difusió de l’art i la ciència dels rellotges de sol (la Gnomònica) a través de conferències, exposicions, cursets o qualsevol altre mitjà.

6.- Proposar la construcció de rellotges de sol a escoles, com a eina mes adient per la comprensió de la relació astronòmica entre el Sol i la Terra.

7.- Promoure la investigació històrica i la avantguarda en la creació de noves formes de rellotges de sol.

8.- Formar i mantenir al dia un banc de dades sobre la bibliografia mes interessant o útil relativa a quadrants solars i, en especial, per la que tingui relació amb els mallorquins o en general, Balears.La C.R.S. vol ser també un lloc de trobada per a totes les persones interessades en els rellotges de sol i roman oberta a qualsevol incorporació o col·laboració que ens permeti assolir, en la major eficàcia possible, les fites exposades.

Els serveis de informació i assessoria tècnica de la C.R.S. no tindran retribució econòmica i les despeses ocasionades per la confecció dels documents sol·licitats seran a càrrec del soci presentador, sense perjuici de que qualsevol treball dels membres de la C.R.S. que transcendeixi la tasca gratuïta i que el beneficiari demani expressament, podrà ser remunerat.

Un model de formulari per la incorporació de rellotges de sol no registrats, amb les corresponents instruccions, es troba a disposició dels socis i col·laboradors.
Qualsevol consulta o informació podrà ser adreçada a arcainforma@arcapatrimoni.net en la seguretat que serà atesa amb el tot el nostre interès.

Ben cordialment

R. Soler Gayá, J. Serra Busquets, M. Garcia Arrando