13 de nov. 2023

EL PATRIMONI EL GRAN OBLIDAT DEL L’IMPOST TURÍSTIC


ARCA FARÀ PROPOSTES I AL.LEGACIONS AL NOU PROJECTE
Els darrers anys, l’inversió real de la taxa turística en Patrimoni, no ha arribat a un 3%. Aquest fet no potser més decebedor. No obstant la Llei recull que el Patrimoni està entre els tres primers objectius de la taxa.

L’actual govern vol mantenir la taxa turística, fet que alabam. Però fins ara, a les declaracions públiques, el Patrimoni continua essent el gran oblidat.

Davant la notícia que el Govern vol modificar la Llei que regula l’impost turístic, ARCA vol aportar una sèrie de suggeriments que suposi un profit real per al destí del doblers recaptats per les estances turístiques.

Volem recordar que ARCA ha format part en els darrers anys de la Comissió (plenària) de l’IET i allà sempre hem reiterat les deficiències d’aquest impost.

També volem posar en relleu que l’ITS s’ha presentat sempre com un impost FINALISTA, que té com a primeres finalitats el medi ambient, el patrimoni i algunes intervencions públiques.

El resultat fins ara ha estat decebedor. Ni la ciutadania ni els turistes han vist els fruits de les inversions del ITS, degut a que, més aviat, han passat a formar part del pot comú de les despeses. Repetim, no era aquesta la finalitat.

Algunes notícies recorden les sorprenents finalitats dels projectes: concert musical, subvencions per comprar patinets, estudis de diversos tipus, canonades i altres necessitats de l’Administració (deixant apart els que varen ser destinats a despesa corrent del temps de la pandèmia).

D’altra banda, la major part d’administracions locals (consells potser amb l’excepció del de Menorca i ajuntaments) han vist normalment denegats els seus projectes, de manera que el món local ha vist impedides moltes de les seves aspiracions (projecte d’abast local i insular que tenen molta importància per la ciutadania i podrien ser gestionats potser millor que no per les entitats del Govern).

ARCA demanarà que la nova llei incorpori:

Un mínim d’un 40% dels imports recaptats per a conservació i restauració de patrimoni cultural
Un mínim d’un 40% per a conservació i millora del patrimoni natural i paisatgístic
Una reforma a fons de la Comissió d’IET i instrumentar de forma autèntica i real la participació de la societat civil (i de les entitats específicament coneixedores de cada àmbit d’inversió). La tasca tècnica l’ha de dur a terme l’Administració i la participació ciutadana ha de ser en el moment de convocar la presentació de projectes i en el moment de distribuir els fons.
 
Amb els fons de l’ITS s’han de poder pagar també línies de subvencions per implicar els particulars:  propietaris, llogaters, autònoms, petites empreses que poden assumir la gestió i execució de projectes de restauració i millora de patrimoni natural i cultural.
Per exemple, són urgents línies de conservació de:
patrimoni cultural (façanes, arquitectura popular com són ara molins, tafones, torres de defensa, casals de possessió, casals dels pobles i casals de Palma, monestirs i convents, entre d’altres).
Patrimoni natural i paisatgístic ( arbrat, marjades, olivars, parets de pedra en sec, entre d’altres)
ARCA també considera que cal augmentar l’import de l’IET particularment en determinats segments turístics així com estudiar la millora impositiva en els casos de creuers (que és una activitat també d’allotjament i que consumeix recursos).

ARCA presentará alegaciones a la reforma de la llei de l’impost turístic que plantegi el nou govern per a enriquir-la i aconseguir millores substancials als seus resultats.  

També consideram que cal fer operativa la possibilitat que els Ajuntaments puguin plantejar recàrrecs locals per gestionar directament la recaptació impositiva del turisme, amb les mateixes EXIGÈNCIES FINALISTES de l’Impost.