7 de nov. 2023

ARCA PRESENTA UN RECURS ADMINISTRATIU CONTRA LA DENEGACIÓ DE MILLOR PROTECCIÓ PER AL JARDÍ DE CAN CANALS DE SÓLLER


ES MEREIX CATEGORIA DE BÉ CATALOGAT INSULAR
ARCA ha presentat un recurs administratiu contra la denegació de millor protecció per al Jardí de Can Canals (Gran Via de Sóller)
 
Consideram que mereix la categoria de Bé Catalogat Insular
 
ARCA ha presentat un RECURS ADMINISTRATIU contra l’Acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric de 26 de setembre de 2023 que denega la protecció de Bé Catalogat Insular per un magnífic JARDÍ com és el DE CAN CANALS DE SÓLLER (GRAN VIA-MAR).
 
Recordaran que ARCA, fa uns mesos, ja havia, demanat la declaració d'aquests jardins com Bé Catalogat i que un informe tècnic va denegar aquesta categoría tot i que reconeixia que tenia prou valors com per a millorar la fitxa de catàleg com a Bé Local que ja té. És a dir, que era l'Ajuntament de Sóller qui havia de protegir. 
 
Aquest tipus de contesta no és la primera vegada que succeeix, és a dir, el Consell reconeix que l'immoble pel que ARCA demana que sigui declarat Bé Catalogat d'Interès Local, té valors patrimonials, però considera que qui ha de protegir és l'ajuntament del municipi on està ubicat l'immoble. La majoria de les vegades l'ajuntament en qüestió fa cas omís de l'esmentada consideració  i el Bé és destruit. Tot i que s'hagi reconegut, com havia demanat ARCA, que tenia valors patrimonials. 
 
EL CONSELL DE MALLORCA ES DESENTÉN I PASSA LA PILOTA ALS AJUNTAMENTS
 
Un per l'altre i ningú no es responsabilitza. Si el Consell passa la pilota als Ajuntaments i aquests no volen agafar-la, el Patrimoni està en greu risc o directament és destruït 
 
De fet, aquesta pràctica és molt perjudicial per al patrimoni cultural de “2a divisió” que mai arriba a una protecció efectiva. Recordem els casos de *Can Bibiloni o la Casa de Manuel de Falla a Palma, el quarter de Carrabiners a Sa Colònia de Sant Jordi, i l'edifici de principi de segle XX de l'Avinguda Argentina cantonada Pursiana. En tots aquests casos el Consell va reconèixer que tenien valors patrimonials per a ser inclosos en els catàlegs municipals, però no els va voler declarar com Bé d'Interés Insular. Com que els ajuntaments respectius varen fer cas omís, els bens patrimonials varen ser destruïts. És a dir, es va destruir Patrimoni. Això s'ha d'evitar. 
 
En el cas concret de la nostra petició de millora de protecció pels Jardins de Can Canals (que té una fitxa de catàleg municipal insuficient),  ja vàrem fonamentar la importància paisatgística, urbana i patrimonial del Jardí. Un dels que es citen en obres cabdals sobre la jardineria històrica mallorquina.
 
Per això hem aportat dos informes de la doctora Blanca Castaldo. El primer, abans amb la petició, que ha estat menystingut per la direcció insular de Patrimoni. El segon, ara, amb el recurs, per aportar més informació encara sobre els valors del Jardí.
 
ARCA demana sobretot que el Consell es defineixi amb els criteris que segueix la Comissió insular de Patrimoni per a denegar aquests tipus de béns com a Béns CATALOGATS, classificació que té la Llei de Patrimoni Històric de 1998 i que queda “inaplicable” de facto.
 
ARCA demana també que el Consell es defineixi amb la distinció entre bé catalogat insular i bé catalogat local així com que s’expliqui quina eficàcia pràctica té la “suposada” catalogació local que “suggereix” la Comissió en els seus acords però no s’arriba a fer mai efectiva.
 
Naturalment, si el Consell no ens contesta el recurs satisfactòriament ens reservam la possibilitat d’acudir a la Justícia perquè aquest és un tema molt important que afecta a gran part de les nostres peticions de protecció, moltes vegades denegades amb un acord semblant.