16 de nov. 2022

Les fonts de ferro de Santa Catalina i de Son Fortesa han tornat al seu lloc.

ARCA havia denunciat la seva substitució per altres que perjudiquen el paisatge de la ciutat i a més feien desaparèixer l’emprempta dels nostres records

Ho valoram positivament però reclamam que hi tornin altres que també s’havien retirat

A les fotografies que adjuntam es pot veure com la de Santa Catalina, davant l'església de Sant Magí, aporta en positiu al paisatge urbà, al contrari de la moderna que era un artefacte aliè a l'estètica de l'entorn. A Son Fortesa, el que han fet ha estat tornar a col·locar el model antic a uns metres de la nova, mantenint les dues. 

Santa Catalina. Font d'impacte negatiu.
 Juliol 2022

Santa Catalina. Font recuperada.
Novembre 2022Des d’ARCA valoram positivament que s’hagi atès la petició de la nostra entitat en aquests dos casos i també en el de Son Serra, però hi ha d’altres més que també han de tornar al seu lloc. Són els casos del Amanecer, el Secar de la Real, el Molinar i el Portixol.

Les noves fonts no milloren el paisatge i es varen instal·lar pensant en els turistes condicionant a pitjor la imatge de la ciutat. 

ARCA va demanar que es tornasin a col·locar les fonts de ferro en el seu emplaçament original, ja que és una manera de conservar la memòria real de les vivències vinculades, a l'espai públic. 

Valoram positivament la voluntat del regidor de rectificar, i esperem i demanam que aquesta sigui completa i no parcial. 

EMAYA no ha fet públic el llistat de fonts substituïdes per poder recuperar-les. Estaria bé que ho fes. 

Incomprensiblement, aprofitant les conduccions d'aigua ja existents s'havien llevat moltes de ses "manxetes" dels distints barris que ja formaven part de la nostra història recent.

El canvi de font de ferro i base similar a pedra per una de moderna estructura de plàstic i alumini que resistirà malament el pas del temps, no és acceptable, per molta osmosi que tengui.

Son Fortesa. Font recuperada.
Novembre 2022

Desprès de  la denúncia pública d'ARCA, la insatisfacció de la ciutadania ha estat patent. Les xarxes socials anaven plenes... I a ARCA ens han arribat peticions d'altres barris també. 

El valor patrimonial de ses manxetes, no és tant un valor històric o artístic, sinó un fet més íntim i immaterial vinculat als records del joc. A ses manxetes (que és el nom popular com es coneixen) nines i nins, a més de beure,  omplien els globus d'aigua, es banyaven  el cap després d'una bona suada jugant a corda o a futbol i també es feien innocents bregues d'aigua.

ARCA demana que més fonts de ferro tornin al seu emplaçament original.