7 de nov. 2022

ARCA demana recuperar les visuals de la Llotja i el castell de Bellver, retallant determinada vegetació.

ARCA DEMANA RECUPERAR LES VISUALS DE LA LLOTJA I EL CASTELL DE BELLVER

ARA ELS ELEMENTS PATRIMONIALS QUEDEN PARCIAL O TOTALMENT TAPATS, DES DE SEGONS QUINS ANGLES PER UNA VEGETACIÓ QUE S’HA DE RETALLAR

EL CREIXEMENT I EXPANSIÓ DE LA VEGETACIÓ, BEN NECESSÀRIA, NO HA D’ANAR EN PERJUDICI DE LA CONTEMPLACIÓ DELS MONUMENTS

L'ENTORN DE LA LLOTJA NECESSITA INTERVENCIÓ URGENT.

Per protegir autènticament el Monument de la Llotja, un dels més importants del gòtic civil, després de les actuacions de conservació en els anys 2008-2010, gràcies al  projecte de restauració executat sota direcció de l'arquitecte Pere Rebassa, és imprescindible que l'Ajuntament de Palma emprengui una decidida acció d'intervenció en tot l'entorn de la Llotja (des de la plaça de la Llotja fins al Consolat de Mar i en els dos carrers confrontants, el passeig Sagrera i el carrer de la Llotja).


Per començar, no obstant, és prioritari (i molt fàcil) que s'adoptin mesures de poda i de jardineria que siguin coherents amb la normativa de protecció i visualització del Monument
, particularment pel que fa al ficus i la lagunaria (de gran dimensions) i en general a tots els arbres i arbusts veïns situats a la vorera del passeig Sagrera que envolta la Llotja.

Avui, difícilment es pot contemplar (gaudir) del Monument amb tota la seva magnitud degut als arbres de la vorera que el tapen i dificulten una visualització de l'edifici, i, lògicament, avui, és impossible realitzar una fotografia adient que permeti veure tota la façana del passeig Sagrera. Fins i tot un ficus i una lagunaria, arriben a tocar el monument i l'escultura de la cantonada, fet que els dies de vent, pot afectar no tan sols visualment, sinó provocant erosions.

La normativa de protecció de l'entorn dels Monuments es relaciona amb el règim general de CONSERVACIÓ i respecte dels valors culturals objecte de protecció. Així la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears (LPHIB) disposa:

Article 41. Criteris d’intervenció

1. Qualsevol intervenció en un bé d’interès cultural haurà de respectar

e) Es prohibirà la col·locació d’elements i instal·lacions que impliquin una ruptura de l’estructura o la composició de la façana, o que impliquin perjudici per a la contemplació i el gaudi ambiental de l’entorn.

És a dir, garanteix que es podrà gaudir de la contemplació del bé sense elements que ho pertorbin.

AL CASTELL DE BELLVER ENS TROBAM AMB UNA SITUACIÓ SIMILAR

El castell de Bellver poc a poc va quedant amagat perquè alguns pins creixen impedint la seva contemplació. Des del passeig Marítim, ja és impossible contemplar la figura nítida que sempre hem gaudit.La normativa d’aplicació és la Llei de Patrimoni que preserva, igual que a la Llotja, el dret a contemplar i gaudir els monuments.

Des d’ARCA creim que és perfectament compatible la cura i extensió de la vegetació a la nostra ciutat, amb l'obligació de preservar el Patrimoni i la seva contemplació.

Reclamam a Cort que faci efectiva aquesta petició i a més traslladam la nostra petició al Consell Mallorca per a que vigili, com és la seva competència també, el compliment de la Llei de Patrimoni.

Demanam, doncs a l’Ajuntament de Palma que actui de manera urgent per a garantir la preservació i observació completa dels monuments de la Llotja, i del castell de Bellver, efectuant les feines de jardineria necessàries, de manera immediata i més endavant millorant també tot l’entorn de la Llotja.