6 de juny 2022

ARCA presenta al·legacions a la substitució de la teulada del mercat de Pere Garau.

ARCA, AMB EL RECOLZAMENT DE FLIPAU AMB PERE GARAU, PRESENTA AL·LEGACIONS PER A EVITAR LA TEULADA DE METALL AL MERCAT

ÉS POSSIBLE FER LA NOVA ESTRUCTURA AMB PANELLS DE FUSTA I TEULA A SOBRE

LA NOSTRA PROPOSTA ÉS MÉS SOSTENIBLE I EVITARIA LA PÈRDUA DE CATEGORIA PAISATGÍSTICA

ARCA ha presentat al·legacions dins de termini a la substitució de la coberta nord-oest del Mercat de Pere Garau.

Actualment és una coberta a quatre aiguavessos, de teula i estructura d'encavallades de fusta que pretenen eliminar i substituir-la per una metàl·lica a dos aiguavessos.

Reclamamem un nou projecte, que es reparin els defectes estructurals de la teulada, i que es reposin els mateixos tipus de materials als originals, conservant l'acabat en quatre aiguavessos i en teules.

LA NOSTRA PROPOSTA:

- Mantenir el tipus de coberta com l'actual, per respecte a la història de l'edifici, del barri i del seu paisatge.

-Proposem la utilització d'una estructura en fusta. No hi ha cap motiu objectiu per a no utilitzar una estructura de fusta tant la principal (encavallades) com la secundària (corretges) amb un panell de cobertura a base de panell sandwich de fusta amb aïllament integrat. Aquesta solució es completaria amb placa d'impermeabilizació (onduline per exemple) i acabat de teula. Aquesta solució és la que es va utilitzar en la reparació de la coberta de l’Ajuntament de Palma per part de l'arquitecte Frederic Climent.

- Solució del congreny igualment se mantindria. En el projecte presentat, els elements sustentants (parets i pilastres de recolzaments de marès) segueixen sent els existents amb la única variació de la creació d'un congreny en coronació, que és correcte, que aporta capacitat de repart de càrregues puntuals sobre el mur però no millora la capacitat portant del mateix. La solució del congreny es faria exactament igual amb la proposta que nosaltres feim, amb un disseny estructural en fusta.

- Disminuim la càrrega i conservam el valor estètic i paisatgístic. La solució que proposem suposa unes càrregues menors que les existents per el que les parets i pilastres seguiran mantenint els nivells de seguretat adequats.

-La nostra solució compleix amb la necessitat de descarbonització. En un altre ordre de coses resulta preocupant que, després de tant parlar de la necessitat de la descarbonització en els edificis, les entitats públiques, en aquest cas l'Ajuntament de Palma, proposi un projecte allunyat d'aquest compromís. Els materials que proposem i la reutilització fins al possible, s'apropa molt més al desitjable també en aquest sentit.

- Coberta a 4 aiguavessos com l'actual

La solució constructiva que aportem permet conservar la coberta a 4 aiguavessos com l'actual.

Pere Garau no és un barri de tercera. Pere Garau té un dels tres mercats principals junt a Santa Catalina i s’Olivar. En aquests mercats, afortunadament, quasi amb total probabilitat no s'atrevirian a eliminar les teulades de teula.

El Mercat està al centre del barri i articula el desenvolupament econòmic del mateix. Invertir en ell és el més normal i necessari, però fer-li perdre la qualitat del seu edifici, no és de justícia.