13 de juny 2022

ARCA ADMIRA I RECONEIX LA FEINA DE JOSÉ MARÍA SEVILLA MARCOS, FENT-LO SOCI D’HONOR.

El Doctor José María Sevilla Marcos ha estat nomenat Soci d’Honor d’ARCA. El Dr. José María Sevilla ha estat al llarg de la seva vida un gran estudiós i defensor del Patrimoni.

Els Socis d’Honor d’ARCA, són uns guardons per aquelles persones que mereixen el reconeixement de l’entitat per haver destacat en estudi, sensibilitat i feina a favor del Patrimoni de Mallorca.

 

Dissabte passat, una nombrosa representació d’ARCA, es va desplaçar fins a la finca valldemossina de Miramar per a fer-li el lliurament del diploma acreditatiu.

A l’esmentat diploma es recull en una frase, els motius principals de la designació:

Per la gran tasca desenvolupada al llarg de la seva vida com estudiós i divulgador de l’obra del beat Ramon Llull i per haver ajudat a la conservació del llegat patrimonial i paisatgístic de l’arxiduc Lluís Salvador, especialment el de Miramar i Son Marroig.”

José María Sevilla forma part de la família propietària de Miramar i de Son Marroig, junts han conservat un paisatge natural i cultural reconegut per tothom.

Destacam a continuació un fragment del discurs de reconeixement que va llegir el president d’ARCA, Pere Ollers dissabte passat al transcurs de l’acte:

 

El Doctor Sevilla, merece un triple reconocimiento, nunca suficientemente ponderado por nuestra sociedad, a veces tan parca en agradecimientos:

- La conservación y la difusión del patrimonio cultural de Miramar y Son Marroig, fincas ineludibles de la Serra de Tramuntana. Sin el esfuerzo de personas como el Dr. Sevilla y su familia no podríamos disfrutar hoy de este paisaje cultural y natural.

- La investigación histórica tanto del lulismo como del Archiduque Luis Salvador y sus relaciones con la historia de Mallorca y otros lugares. No es menor su huella indeleble en la Maioricensis Schola Lullistica y en la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Històrics, Genealògics i Heràldics. Son de citar también sus trabajos a lo largo de los años, tanto su tesis doctoral como sus conferencias a lo largo y ancho de Europa. No me resisto a citar la monografía de 2011 “Meditaciones en el Monasterio de Miramar” ya que hoy nos encontramos, en cierto modo, recogiendo los frutos de estas meditaciones.

- La difusión del patrimonio señalado, para dejar claras las huellas de Ramon Llull y del Arxiduque Luis Salvador en Miramar y Son Marroig, en definitiva, en Mallorca, poniendo en el mapamundi a una Mallorca histórica mas también real y que se superpone (a veces se olvida) a la Mallorca turística, de sol y playa y monetaria.

Metge que arribà a Mallorca l’any 1957

Qui hagués dit que el jove d’Albacete de 25 anys que arribava a Mallorca per exercir de metge allà pel 1957, arrelaria a Miramar i ens faria coneixedors, més que molts de nosaltres, de la nostra història i d’alguns dels béns culturals més preuats, avui reconeguts a tot el món, gràcies a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO que pertoca a tots respectar i donar sentit.

ARCA agraeix al Dr. Sevilla i a tota la seva família, una part de la qual, també va estar present a l’acte, la seva entrega a la conservació, estudi i difusió del Patrimoni.