20 de juny 2022

ARCA demana que la Central tèrmica d'Alcúdia i el seu entorn siguin públics.

DAVANT LA VENDA DE LA CENTRAL TÈRMICA D’ALCÚDIA UNA OPORTUNITAT QUE NO ES POT DEIXAR PERDRE

ARCA DEMANA QUE S’EXERCEIXI EL DRET DE TEMPTEIG I RETRACTE

ARCA davant la venda de la central tèrmica d’Alcúdia, passant a mans d’un fons d’inversió les intencions del qual no sabem quines són, ARCA DEMANA a les Administracions: al Consell de Mallorca (com a primera autoritat insular en matèria de patrimoni) i al Govern de les Illes Balears (com a ens garant del patrimoni de tot Balears) que EXERCEIXIN EL DRET DE TEMPTEIG i RETRACTE davant aquesta venda.

 

 

DEMANAM COL.LABORACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS

ARCA anima al Consell i al Govern i també a l’Ajuntament d’Alcúdia i a l’Estat a través de l’Autoritat Portuària gestora del Port d’Alcúdia, a que col·laborin intensament per a aconseguir que sigui pública una propietat que és un bé immoble de patrimoni industrial de primer ordre. No oblidem que a més està junt a un indret a conservar i protegir: el poblat de GESA amb cases unifamiliars dissenyades per l'arquitecte Josep Ferragut. L'espai a l'entorn del Bé d’Interès Cultural de primera magnitut: la TORRE MAJOR D’ALCANADA, torre de defensa del segle XVII, que està aferrada al solar de la Central, hauria de quedar absolutament preservat de cap urbanització, tal i com està ara.

 

La Central tèrmica podria rehabilitar-se i rebre visites tipus museu, com passa a Ponferrada. Consideram que és un repte de totes les entitats que, ara amb la venda privada i d’acord amb la Llei, sense fer cap procediment extraoridnari ni especialment gravós, s’exerceixi el dret de tempteig i retracte que permet adquirir el bé per a la ciutadania al preu legalment” establert en la Llei.

COMPROMÍS PER ACABAR LA DECLARACIÓ DE BIC

És una ocasió única que mereix el finançament del fons europeus Next Generation tant per la importància del lloc i del bé patrimonial com per els nous usos que pot tenir compatibles amb la declaració de patrimoni.

Per altra part, això ha de suposar un compromís immediat en:

- acabar la declaració de BIC per a la Central tèrmica que serveixi de fulla de

ruta de rehabilitació.

- estudiar els usos compatibles amb la declaració de BIC.

- començar els treballs de prospecció i, si és necessari, cates o descontaminació (per això també és important que s’impliqui el Govern de les Illes Balears a través de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears).

Aquesta aposta de futur no implica eliminar el Projecte Alcúdia Mar Tech sinó posar-lo damunt la taula i estudiar-lo amb la Comissió de Patrimoni de forma seriosa

ARCA demana que també participin en aquesta aposta de futur altres entitats Defensores del Patrimoni i també de tipus professional, com Col·legis oficials o privades com a patromals i empreses.