30 de gen. 2020

ARCA i l'Associació Barri Cívic de Santa Catalina i del barri de sa Llotja exigeixen que es retirin els tendals dels bars, que mai s'havien d'haver permés.

Exigim més respecte pel paisatge urbà

Deixant clar que cap de les associacions que signen aquest comunicat estam en contra de que existeixin terrasses, sí volem aclarir que l'ocupació de la via pública per part de les terrasses poden provocar dos grups d'efectes indesitjats per a la ciutat:

1: Efecte negatiu sobre el benestar de la ciutadania per culpa d'una ocupació excesiva i per tant dificultar el pas lliure i amable de la ciutadania caminant a més de provocar altres inconvenients com renou que impedeixen el descans.

2: Efecte negatiu sobre el paisatge urbà especialment per l'efecte pantalla sobre el seu entorn per culpa de cartells, baranes i tendals. Un tendal no millora el paisatge de la ciutat, al contrari, ho tergiversa i ho envaeix.

Demanam respecte pel paisatge urbà, una font econòmica important

El paisatge de la ciutat és una font econòmica de primera magnitud. Maltractar-lo és perjudicar a tothom i els tendals perjudiquen el paisatge i la bellesa de la ciutat

Els tendals mai haurien d'haver estat permesos i així ho ha manifestat ARCA des de fa molts d'anys. Haver donat un termini de 18 mesos per retirar-los quan ja feia més de quatre anys que s'havia anunciat des dels responsables polítics del moment que es prohibirien, demostrà una prioritat a favor dels bars i un càstig al paisatge urbà.

Ara resulta que arribats a que ja ha finalitzat el termin, i pràcticamente 5 anys i mig després de que s'advertís que es prohibirien, sembla que pretenen mantenir-los ampliant els messos de permís.

Amb tots els respectes que l'Ajunament de Palma amplïi el termini per a retirar els tendals, ens semblaria una presa de pèl a aquelles entitats que hem participat i invertit el nostre temps en discutir una normativa que ha quedat, a criteri nostre excessivament irrespetuosa amb la cura de la imatge de la ciutat.

Per tot això, des de les nostres entitats reclamam a l'Ajuntament de Palma que respecti el termini establert per a la retirada dels tendals.


També exigim que, una vegada retirats els tendals s'eviti que amb para-sols, tendals i mampares units, es provoqui un efecte pantalla igual o pitjor que els tendals i es continui obstaculitzant la contemplació de la nostra ciutat. Una terrassa ha de ser el més transparent possible, hem de veure la ciutat a través d'elles i els tendals i altres elements ho impedeixen.