29 de gen. 2020

ARCA demana a l'Ajuntament de Pollença que no retiri cap element del catàleg de Patrimoni.

Can Franch, situada al port de Pollença.
L'Ajuntament de Pollença ha de conservar tot el Patrimoni al nou Catàleg

Que no retirin cap element i que incloguin Can Franch. 

Avui hem fet arribar aquest escrit a l'Ajuntament.

ARCA demana a l'Ajuntament de Pollença que respecti el manteniment a la proposta de catàleg patrimonial dels xalets que pretén excloure i que a més inclogui un més pel qual  la nostra entitat fa anys que demana la seva protecció: can Franch.

El Passeig del Port de Pollença no pot renunciar al seu valor paisatgístic i històric de principis del turisme i de les cases d'estiueig.

L'excusa de no voler assumir un hipotètic risc d'indemnitzacions, no pot ser el motiu per permetre la destrucció en un futur més o menys pròxim del paisatge que fa únic i estimat aquest indret.

No es pot posar preu als nostres valors paisatgístics i ambientals.

Can Franch ha de ser inclòs al catàleg de patrimoni 

A més de demanar la no exclusió de cap element de la proposta de catàleg elaborada, ARCA també demana la inclusió de Can Franch, una de les cases i entorn més singulars del Port de Pollença i de la qual a un informe del departamento de Patrimoni del Consell de Mallorca de l'any 2014, és reconeix textualment que la millor figura de protecció per aquest immoble és la seva inclusió al catàleg municipal.

Evitem cap pèrdua més

Des d'ARCA cridam a la reflexió i a la unitat política en defensa del patrimoni col·lectiu més important que és el nostre paisatge, en aquest cas, un paisatge humanitzat que ha aconseguit una integració amable i a escala adequada que no pot continuar essent víctima d'una planificació errònea i inadequada.

El nostre paisatge no pot ser víctima d'una planificació inadequada i errònea
ARCA des de l'any 2011 ve demanant a l'Ajuntament de Pollença una protecció eficaç dels habitatges d'estiueig del Port de Pollença. Ja han hagut massa pèrdues d'edificis singulars i hem d'evitar cap pérdua més. L'instrument principal per evitar-ho és el Catàleg de Patrimoni.