22 d’oct. 2019

Recorregut embARCA't: "Passejada històrica pel bosc de Bellver”.

Pere Galiana realitzant les seves  explicacions
durant el transcurs de la visita.
ARCA va organitzar el passat dissabte 19 d'octubre un recorregut embARCA't que duia per títol: "Passejada històrica pel bosc de Bellver”.

Després de la recent publicació del llibre El bosc de Bellver, història i actualitat, de l'investigador Pere Galiana Veiret vàrem poder descobrir amb el seu autor aquest enclau natural, des de la formació geològica de la muntanya fins als nostres dies.


Monument dedicat a Jovellanos.
Bellver és el parc municipal més gran i més antic de la ciutat, per on han passat personatges històrics de renom, com Melchor Gaspar de Jovellanos, a qui dedicàrem un apartat especial pels seus interessants estudis damunt aquesta zona, durant el període que estigué empresonat al castell de Bellver a principis del segle XIX.


També poguérem veure els vestigis dels dos polvorins que hi havia al recinte del bosc, on a dia d'avui es conserven els colls de les seves cisternes, les carreteres que s'han construït al llarg de la història, les pedreres d'on es va treure pedra per construir el castell, la capella dedicada a Sant Alonso Rodríguez en record al fet miraculós que li va ocórrer mentre pujava al castell de Bellver al segle XVI, el pou del dimoni, la sortida del túnel de la cova, els cocons, la flora i la fauna que s'amaga en aquest indret, l’estratigrafia i altres punts d’interès de la muntanya.