2 d’oct. 2019

ARCA diu NO al nou projecte d'il.luminació de la Seu.

Comparativa dels fanals als dos projectes 
amb idèntic impacte negatiu.
Consideram que s'incideix en les mateixes errades de fons que l'anterior projecte

ARCA considera que s'ha de preparar el millor projecte d'il.luminació pel conjunt monumental de la Catedral, Palau de l'Almudaina, Palau Episcopal i tot l'entorn, evitant  les interferències respecte de les visuals dels monuments que formen el conjunt.

ARCA ha estudiat la nova proposta i consideram que segueix presentant les mateixes mancances de fons que l'anterior i que podem resumir en els següents punts:

1.      Impacte negatiu sobre la façana de l'Almudaina. Es coloquen uns bàculs de gran alçada (més de dos metres per sobre dels actuals i de la mateixa alçada que els del projecte anterior  7 metres.) que volen imitar els clàssics que hi ha ara però no ho aconsegueixen per tres motius: se coronen amb un fanal sense vidres, fet que altera l'estètica i a més es coloquen dos braços amb focus moderns. Tot plegat provoca un efecte pantalla contra la façana de l'Almudaina provocant una pèrdua paisatgística. Actualment la il·luminació de la Seu  a la seva façana del portal major es basa en focus als fanals que es troben al costat de la Seu, d'altra banda hi ha tota una filera de fanals de 4 metres d'alçada al costat de l'Almudaina que no perturben el paisatge; amb la qual cosa es poden contemplar les dues façanes sense interferències.

En canvi al  projecte es substitueixen aquestes dues fileres de fanals per una  sola filera al costat de l'Almudaina que per tamany (7 metres en front dels actuals de  4 metres) i perquè il·luminen la Seu molt a prop de la façana de l'Almudiana distorsionen la visual d'aquesta, tant de dia per la  major dimensió dels bàculs/fanals i els nous focos als dos braços, com de  vespre per l'efecte d'enlluernament. D'altra banda, la seva forma permet anar  possant  més focus en el futur.

2.      No s'il.lumina el conjunt patrimonial que es veu des del Passeig Marítim: Tan sols s'il.lumina la Catedral i part de la  façana de l'Almudaina de davant la Seu, fet que consideram una errada. S'hauria de plantejar un projecte pel conjunt de la Catedral més el Palau de l'Almudaina i el Palau Episcopal i tot l'entorn. Resultaria molt negatiu veure la Catedral amb un tipus d'il.luminaciói i la resta distinta i ple d'interferències respecte de la visual dels monuments  que formen el conjunt..

3.      La Plaça de l'Almoina quedaria greument afectada amb una tira  de les mateixes faroles/bàculs  de 7 metres d'alçada, però portant fins a 6 focus alguns del bàculs.

4.      Es perjudica la il.luminació per als vianants de l'entorn de la Catedral. La il.luminació dels espais per als vianants que actualment és  molt adient, serà substituida per altra des dels esmentats  bàculs que pensam no tendrà la mateixa qualitat.

Seria una errada dur'ho endavant 

Fanals actuals perfectament integrats i sense perjudicar l'Almudaina.
Per últim volem destacar una vegada més que, ara al lloc més emblemàtic de la ciutat, pretenen possar uns fanals que, com a tota la ciutat,  ni tan sols porten vidre,  deconstruint una vegada més els fanals i projectant una il·luminació per LED que enlluerna totalment.


En definitiva no ens trobam davant un projecte  que solucioni els greus impactes que es posaren de manifest a la prova que es va realitzar el passat mes de juliol i creim que seria una errada dur-ho endavant.