2 d’abr. 2019

ARCA valora positivament l'ampliació del Catàleg de Patrimoni que en qualsevol cas, considera insuficient.

Les Cent Cases seran protegides a petició d'ARCA.
ARCA va presentar al·legacions a l'aprovació inicial d'aquesta ampliació del Catàleg de Patrimoni i no sabem si s'han tengut en compte.

Molt abans, ARCA havia  propossat un llistat d'edificis a catalogar a principi d'aquesta legislatura, a petició de l'equip de Govern, a més dels llistats presentats previament  a anteriors legislatures i ens consta que les nostres peticions han estat ateses de manera molt limitada.

Per posar dos exemples nefastos d'aquesta manca d'atenció a les peticions d'ARCA els direm que hi ha  dos edificis amb valors patrimonials, històrics i paisatgístics destruïts en el darrers dos anys i que estaven al llistat d'ARCA no atés. Ja veurem quant més cauen a partir d'ara.

Edifici Can Roca Suau (ASAI) serà protegit a petició d'ARCA.
Si que a la fi s'inclouen peticions històriques d'ARCA com Ses Cent Cases, l'Hostal Baleares, l'edifici de l'Asai i algunes possessions, com elements protegits, tot i que no sabem si amb un grau suficient.

En qualsevol cas tota ampliació de catàleg és benvinguda. Ara hi ha d'haver el compromís per part de tots els partits de fer una ampliació completa amb una revisió en profunditat de tots els carrers de Ciutat i els seus espais rústics per evitar més destrucions intolerables com la de la casa de Falla de Gènova, l'edifici del Passeig Mallorca núm. 15, Son Jaumell, Can Baró o altres cases singulars de la zona del Tenis o Sant Agustí, totes produïdes aquesta legislatura.

Un catàleg exhaustiu i un planejament adient són les eines de protecció del Patrimoni.