14 de juny 2017

ARCA opina que l'estàtua de Jafudà Cresques ha quedat minimitzada amb la instal·lació de la plataforma de recollida de residus per part d'EMAYA i els arbres de la zona ajardinada.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació en l'estat que es troba actualment l'estàtua dedicada al cartògraf Jafudà Cresques (1350?-1427?), la qual es localitza en una zona ajardinada on es creuen els carrers Ramon Llull, Sol i Botons, molt a prop d'on es pensa que va viure.

L'estàtua fou inaugurada ara farà 10 anys per impuls d'ARCA Llegat Jueu i la Comunitat Jueva de les Illes Balears

L'estàtua en record al cartògraf Jafudà Cresques obra de l'escultora Mª Isabel Ballester, fou inagurada el 2 de setembre de 2007, coincidint amb la VIII Jornada Europea de la cultura jueva. A l'acte d'inauguració hi assistiren les autoritats ciutadanes i membres representats del món de la cultura i de la memòria històrica jueva. ARCA Llegat Jueu i la Comunitat Jueva de les Illes Balears, foren les entitats impulsores d'aquest projecte.

Actualment, dues problemàtiques afecten a la seva visibilitat d'aquesta estàtua:

Els arbres tapen l'estàtua de Jafudà Cresques
1. Els arbres de la zona ajardinada han crescut massa i les seves fulles tapen l'imatge urbana i aquesta queda minimitzada.

2. La instal·lació per part d'EMAYA de les noves plataformes de recollida de residus, també tapen la imatge i la minimitzen. Aquesta instal·lació figura de 18:00 a 23:00h.

ARCA opina que Cultura i EMAYA s'hauria de coordinar en aquests casos

Pensam, que aquesta decisió duta a terme per EMAYA hauria d'haver estat consensuada amb la regidoria de Cultura. Les estàtues urbanes formen part de la ciutat i la seva funció no és una altra que ser vistes i contemplades per la ciutadania, de res serveix que aquestes quedin amagades. I més, en aquest cas si tenim en compte, que esteim davant d'un dels personatges històrics més prolífics que ha donat la ciutat de Palma.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè doni valor a l'estàtua

Placa tapada, on no es pot llegir la informació.
ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma i li ha demanat que els arbres que es troben a la zona ajardinada i que envolten a l'estàtua de Jafudà Cresques al creuament dels carrers Ramon Llull, Sol i Botons siguin podats.

També ha demanat cercar un lloc alternatiu per a la plataforma de recollida de residus instal·lada per EMAYA per tal de donar més valor a l'estàtua de Jafudà Cresques.