16 de juny 2017

ARCA demana una actuació urgent per evitar la degradació del molí d'en Gaspar (Llucmajor)

Aspecte actual del molí d'en Gaspar (Llucmajor)
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'estat de conservació amb el qual es troba el Molí d'en Gaspar, situat just al començament de la carrertera de Campos (Llucmajor).

El molí d'en Gaspar fa una sèrie d'anys que es degradant, sense cap intervenció al respecte

Des de fa una sèrie d'anys, aquest bé etnològic del municipi de Llucmajor presenta un estat de degradació més que evident. L'estructura es troba tancada, des de fa gairabé dos anys per perill d'enderrocament.
A part, com es pot observar ha perdut el capell i les antenes, llavors sino s'actua ràpidament, podem correr el perill que desapareixi.

ARCA pensa que l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir les seves competències en la matèria

El molí d'en Gaspar és d'ús municipal, llavors l'Ajuntament de Llucmajor s'hauria de fer responsable del seu manteniment i conservació, però com podem comprovar, durant els darrers anys no s'ha actuat correctament i per aquest motiu ens trobem en una situació de màxima urgència.
Aquest element patrimonial es troba just a l'entrada de la localitat de Llucmajor, a la carretera de Campos. Llavors, per tal de donar una imatge adïent per a la localitat és important restaurar-lo, perquè no acabi en estat de runa.

Cal que l'Ajuntament de Llucmajor assumeixi les seves competències en matèria de Patrimoni Cultural.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i al Consell de Mallorca perquè actuïn conjuntament

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i al Consell de Mallorca perquè redactin un projecte de restauració del molí d'en Gaspar, degut al seu pèssim estat de conservació.
El Consell de Mallorca pot prestar ajuda a l'Ajuntament de Llucmajor per a la restuaració d'aquest bé etnològic degut a la seva dilatada experiència.