14 d’oct. 2016

ARCA i FLIPAU amb Pere Garau demanam la retirada dels abocadors de la plaça Encarna Viñas.

Plaça Encarna Viñas sense abocadors (proposta).
El col.lectiu Flipau amb Pere Garau junt amb ARCA demana que es dignifiqui la placeta dedicada a Encarna Viñas

Que es llevin els abocadors de fems i que es vigili el comportament incívic
Una placeta guanyada gràcies a la lluita ciudadana i per la que sentim orgull

ARCA, ajudada per l'Associació de Veïnes i veïns de Pere Garau va aconseguir l'any 2011 la creació d'aquesta plaça dedicada a la memòria d'Encarna Viñas.

Tots els detalls, materials, llambodres, arbres i escultura foren consensuats amb l'Ajuntament de Palma, i llavors, també s'aconseguí que els contenidors de fems fosin retirats.

Pere Garau pràcticament no té cap espai púiblic de trobada, a part de les tres rodones de tràfic (Plaça les Columnes, Pere Garau i Miquel Dolç). Aquest petit espai, la placeta dedicada a Encarna Viñas, és una conquesta ciudadana per posar en valor un barri que guanyà autoestima i cultura a l'any 2011 amb la inauguració.

Haver instal.lat poc a poc una autèntica barrera d'abocadors de fems fa que avui en dia la placeta per la que sentíem tant d'orgull, sigui un lloc desagradable.

Plaça Encarna Viñas amb abocadors (actual).
Demanam  a  l'Ajuntament de Palma que llevin la barrera d'abocadors de fems
Els abocadors s'haurien de repartir a altres indrets i evitar aquesta barrera desagradable a un dels pocs  espais públics de la barriada. Creim que els pocs espais públics que tenim s'han de respectar al màxim.

Evitar l'incivisme i la manca de vigilància
L'incivisme i la manca de vigilància és un altre dels problemas que provoca brutor i malestar a la plaça. Recentment l'escultura d'Encarna Viñas va ser arrabassada per individus incívics. Aquests fets no han de tornar a succeir.


La nostra proposta no costa doblers. Tan sols és una proposta per gestionar amb justícia i dignitat un espai públic.