13 d’oct. 2016

ARCA es reuneix amb la presidenta Francina Armengol.

Josep Masot, Francina Armengol, Pere Ollers i Àngels Fermoselle.
La reunió ha estat cordial i carregada de temes duits per la nostra entitat.

ELS  TEMES PRESENTATS PER ARCA

1) Els reptes actuals del Patrimoni als quals ha d'enfrontar l'acció de govern. Idea central: el Govern de les Illes Balears no pot abdicar de les actuacions a favor del patrimoni cultural i de la política cultural balear. 

a) Els fons finalistes de l'impost turístic i la gestió adeqüada d'aquests fons. Proposam la creació d'un línia de subvencions que vagin directament a conservar i restaurar patrimoni a tot balears, començant pels centres històrics, i afavorint petits llogaters, propietaris i residents. Seria possible al nostre criteri dedicar un mínim de 2 milions d'euros a aquesta finalitat.

b) La reforma de la Lei de Patrimoni (l'hem proposada a la Conselleria de Cultura competent i encara no hem tingut cap resposta).
És necessari eliminar els forats negres pel qual el patrimoni s'acava perdent.

c) Espais de conservació. Necessitam compartir recursos de conservació i protecció de patrimoni: junta interinsular, arqueologia, espais de conservació de col·leccions, 1% cultural, etc.

2) Demanam una acció decidida del Govern en matèria d'evitar qualsevol ampliació al Port des Molinar... aquesta és una acció que s'ha de culminar dins aquest any coordinadament amb Autoritat Portuària de Balears i l'Ajuntament de Palma. També li hem expressat la nostra preocupació pel futur dels Fars, elements patrimonials i paisatgístics de primera magnitut.

3) Cal reforçar el tercer sector o les entitats cíviques que treballen per la comunitat.  Demanam col·laboració econòmica per les entitats cíviques. Trobam dificultats en arribar a finançar projectes o posar en marxa activitats de difusió cultural. És inconcebible que en aquesta legislatura l'acció cívica encara se debiliti més: mentre cada vegada se'ns demana més col·lab oració i participació en òrgans col·legiats (de totes les Administracions, cada vegada se'ns tanquen més les portes del finançament:

- Tenim manca de finançament per projecte d'Agricultura/producte agrari i cultura popular, etc.

Transversalitat
El missatge global principal que hem volgut trasmetre a la Presidenta és la necessitat de considerar el Patrimoni com un actiu econòmic i cultural de primer ordre i per tant ha d'estar present de manera transversal a totes les decisions de les distintes àrees del govern.


En nom d'ARCA han assistit a la reunió el president, Pere Ollers  i les dues vice-presidències, Josep Masot i Àngels Fermoselle.