17 de des. 2015

La Ponència Tècnica del Consell de Mallorca decideix no protegir el Monument de sa Feixina

EL CAP DE SERVEI DE PATRIMONI DEL CONSELL DE MALLORCA I ARCA DEFENSEN QUE SA FEIXINA FIGURI AL CATÀLEG MUNICIPAL DE PALMA

ARCA RESALTA LA FALTA D'UNANIMITAT A LA PONÈNCIA TÈCNICA SOBRE ELS VALORS PATRIMONIALS DE SA FEIXINA

Dues hores de debat a la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric han demostrat que el debat social sobre sa Feixina continua també entre els tècnics.

Guillem Daviu, Cap de Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca ha proposat que l’element mereix ser inclòs al catàleg municipal de Palma.

Alguns dels membres de la ponència, que s’han abstés davant aquesta proposta, han manifestat que el monument de sa Feixina no hauria de ser demolit, malgrat no gaudeixi de cap figura de protecció. També han manifestat la manca d'unanimitat i les diferents visions sobre el tema dins les seves entitats.

ARCA lamenta que el Consell de Mallorca, al seu informe tècnic tan sols hagi tengut en compte els valors històrics i artístics centrats a l’any 1948 i no els posteriors, concretament la contextualització del monument amb l'unanimitat de tots els grups polítics feta a l'any 2010. Aquesta mancança també ha estat ressaltada pel cap del Servei de Patrimoni, el Sr. Daviu.

ARCA ha argumentat el seu vot a favor de la protecció amb el text que adjuntam com document vinculant. El representant d’ARCA a la Ponència Tècnica és Josep Masot.

QUE EL CONSELL NO CONSIDERI QUE MEREIX SER BIC O BÉ CATALOGAT NO VOL DIR DE CAP MANERA QUE UN ELEMENT HAGI DE SER DESTRUIT

ARCA demana a l’Ajuntament de Palma que rectifiqui i no destrueixi sa Feixina, de la mateixa manera que no haurien d’haver destruït Can Bibiloni o el Quarter de Carabiners de la Colònia de Sant Jordi, elements que el Consell de Mallorca tampoc no va voler protegir.