10 de des. 2015

ARCA presenta al·legacions a l’avantprojecte de Llei sobre la Taxa Turística

LA FINALITAT DE L'IMPOST TURÍSTIC HA DE SER TAN SOLS LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT I DEL PATRIMONI HISTÒRICO-CULTURAL. HAN D’ELIMINAR ELS ALTRES APARTATS IMPOSATS ARA.

La Taxa turística ha de ser un impost que es destini a compensar l’efecte negatiu que té la gran afluència turística  sobre el nostre paisatge, medi natural i Patrimoni Històric y Cultural.

ARCA proposa que quedin redactades així les FINALITATS a les quals pot dedicar-se el fons finalista procedent de la recaptació,

a) Protegir, conservar i recuperar el medi ambient de les Illes Balears, inclosos el medi natural, rural i marí.
            
b) Protegir, conservar i rehabilitar el patrimoni cultural de les Illes Balears, inclosos els béns integrants del patrimoni històric, immobles i mobles, en totes les seves variants i el patrimoni immaterial.

c)     Protegir i conservar els paisatges naturals i culturals de les Illes Balears.

Eliminant els altres apartats que haurien de quedar coberts amb els pressupostos de la Comunitat:

És important també deixar clar el concepte “inversions i altres despeses” que es llegeix a l'apartat 3 de l'article 19 per no deixar aquesta imprecisió -molt perillosa- al Projecte de decret. És convenient que els projectes de protecció del patrimoni i del paisatge, cultural i natural, siguin projectes integrals de conservació i, si escau, restauració o rehabilitació; no necessàriament adquisicions de béns, sinó tot tipus de projectes de protecció integral (patrimoni natural, cultural i paisatge) que incorporin també mesures de gestió eficaç i eficient perquè el manteniment del patrimoni sigui una variable més a considerar.

Mínim un 40% per protecció i rehabilitació de Patrimoni

Si s’obstinen en mantenir altres apartats de destinació de les inversions que no sigui medi natural i patrimoni cultural, demanam que com a mínim un 40% es dediqui a protecció i conservació de Patrimoni.

També demanam que hi hagi representació de les entitats defensores del Patrimoni a la comissió “d’Impuls del Turisme Sostenible” de la qual qüestionam el nom, i que decidirà quins projectes se duran endavant amb els doblers recaptats.