3 de des. 2015

AAFIB i ARCA demanen uns acabats dignes als Ponts del Torrent Gros

Amics del Ferrocarril i ARCA han demanat al Consell de Mallorca un acabament digne als Ponts del Torrent Gros.

El Pont ferroviari se va traslladar a les immediacions d’aquí on era originalment, per una petició de les nostres dues entitats: AAFIB i ARCA.

El Pontet de carretera sota del qual passava tot el Torrent Gros ara ha quedat alineat amb el Pont ferroviari, també una proposta nostra.

Durant a la passada legislatura es va atendre la petició d'AAFIB i ARCA i es va executar el trasllat, fet que valoram molt positivament, si no fos pels acabats.

Acabats lamentables
No obstant els acabats de les obres han estat penosos. Han construït uns blocs de formigó amb l'excusa de protegir els ponts de l’escomesa de l’aigua, però amb uns criteris estètics i patrimonials inexistents. Tota la inversió feta per respectar els criteris patrimonials d'ARCA i AAFIB, fet lloable i que valoram positivament, ha quedat malmenada per uns acabats molt, però que molt millorables.

Itinerari per a vianants i ciclistes. Integració i tractament paisatgístic de l’entorn
Des del primer moment  la nostra idea era poder unir els dos ponts  amb una passarel.la i comunicar així es Coll d'en Rabassa amb el Molinar per un itinerari de vianants i ciclistes. Aquest indret quedaria integrat dins el Parc previst ja al PGOU vigent a les immediacions del Torrent Gros del Molinar.

L’entorn té un valor patrimonial i paisatgístic molt important. Té nombrosos elements etnològics, possessions i cases d’Hort que sumat al propi valor dels Ponts esmentats, confereixen al lloc un interès especial.

A les nombroses reunions que mantinguérem amb els responsables de Territori de l’anterior legislatura i les tres reunions i visites que hem mantingut amb els actuals, hem traslladat a les persones responsables les nostres propostes.

Ara, que hem vist que el Consell de Mallorca ha mantingut una reunió amb l’Ajuntament de Palma i el Govern Balear on han tocat aquest tema volem fer el següent recordatori de peticions:

1)    Que els acabats dels Ponts de Carretera i Ferroviari, ara sobre el llit del Torrent Gros, es canviïn i adeqüin als valors patrimonials dels elements.
2)    Que s’uneixin amb una passarel.la i que es doni així comunicació al Molinar amb es Coll d'en Rabassa per a vianants i ciclistes
3)    Que tot s’integri amb un projecte comú a l’entorn paisatgístic i etnològic del previst Parc del Torrent Gros.
4)    ARCA i AAFIB volem participar a les reunions on es prenguin decisions al respecte.