25 de nov. 2015

ARCA demana consens pels canvis al Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma actualment.
ARCA sobre la modificació dels elements de la presidència del Saló de Plens de Cort

En aquests canvis és necessari consens i que intervinguin experts en patrimoni

Tota la Sala de Plens de Cort és una peça d'interiorisme artístic de principis de s. XX segons uns plans d'intervenció artística d'acord amb el que exposa al llibre pagat per l'Ajuntament de Palma a la professora Catalina Cantarelles. La presidència de la Sala contenia un dosser, pareix que d'origen de principis del s. XIX, encara que l'actual provenia d'una intervenció de 1902 i amb aquest dosser, símbol monàrquic, s'hi trobava, com recorda la gent, un crucifix de Tomàs Vila i més abaix el bust del Rei actual.

Canviar una Sala de tanta història i cultura com la principal de Cort, on es reuneix el plenari i la ciutadania, on hi ha els actes més importants, inclosos els plens, mereix una intervenció dels experts en art i mobiliari de l'Ajuntament de Palma, igual que al Consell de Mallorca, a part de, lògicament, de comptar amb el màxim consens possible, per no "maltractar" ningú (per exemple els fills il·lustres, quadres dels quals han canviat) i per no sotmetre la Sala a un ball de mobiliari cada canvi de "govern municipal".

ARCA es sorprèn que una simple intervenció que es va fer al Consell de Mallorca hagués de comptar amb el vist i plau de la Comissió de Patrimoni i a l'Ajuntament de Palma, canvis d'una importància cabdal no tenguin el parer ni tan sols del conservador de patrimoni o d'un expert en art del Consistori palmesà. Qualsevol no pot intervenir en un lloc amb tanta d'història i amb un pla artístic predefinit històric, ja conegut per tota la Ciutat.

El canvi d'ubicació del bust de Rei
Sobre aquest tema no ens pronunciam perquè és una decisió que pertany a la legalitat, que ha de valorar el Secretari municipal o qui pertoqui.

La retirada del crucifix a una sala adjunta
S'ha de dir que aquesta peça és de l'escultor Tomàs Vila i té un valor cultural en si mateixa. Independentment de la ubicació de la peça, sobre la qual no opinam, repetim, és important que qualque conservador o restaurador municipal expliqui si està en un lloc idoni  per a la conservació i custòdia adients. 

La retirada del dosser. Una petjada de la història
Segons els historiadors, sembla que el dosser que s'ubicava just darrera la tribuna del batle i l'equip de govern era, des de fa dos-cents anys el testimoni a la sala de Plens de la importància de la ciutat de Palma per a les Corts de Castella, a les que tenia dret a vot. Aquesta concessió ja es va fer des de l'any 1717 però no es va penjar el dosser fins a 1809, lligat als fets històrics de les Corts de Cadis.

És indiscutible la vàlua patrimonial d'aquest element per la història que representa, sense entrar en judicis de valor sobre la monarquia d'aquella època ni el centralisme  manifest. El rastre de la història és el que és. ARCA demana que s'asseguri la conservació adequada d'aquest element, estigui o no exposat, i això sota el control d'una persona experta en conservació de teixits.

No és convenient modificar un lloc tan emblemàtic i històric de la Ciutat sense consens
ARCA creu que seria bo haver cercat el consens abans de llevar el dosser i donar un tractament gairebé unitari a les parets del saló de plens, omplint la que presideix la sala, dels retrats de determinats Fills Il·lustres.
Ens mereixen tots els respectes els Fills il·lustres seleccionats per presidir la sala, no obstant creim que no és producte del consens i al nostre criteri la paret de darrera, el president del Ple mereix un tractament distint de la resta.

ARCA demana:
Que l'equip de govern cerqui el consens per  aquests canvis en la Sala de Plens, lloc representatiu de tota la Ciutat i asseguri d'acord amb el parer tècnic d'una persona experta la conservació adequada dels elements retirats de la Sala (el crucifix i el dosser). 

Seria desitjable, i això ho deim com a entitat cívica que reuneix entre les persones sòcies totes les sensibilitats, que es cerqui el consens per aconseguir decidir què es posa a la paret principal de la Sala de Plens. Seria bó que els nostres Fills il·lustres no es vegin obligats a deambular d'un costat a l'altre segons la ideologia dels diversos  governs municipals.

Aquesta reflexió de futur hauria d'incloure la conveniència o no de mantenir el dosser i en qualsevol cas la conservació de la peça que és testimoni de la història i té una antigüitat mínima de cent anys. 

ARCA demana que l'Ajuntament de Palma que revisi la fitxa de catàleg de Cort i l'inventari del Fons Artístic que hauria d'estar ja fet

Perquè aquests canvis es duguin a terme correctament, un Ajuntament com el de Palma no es pot permetre no tenir un Inventari de Fons Artístic adequat i un Catàleg Municipal actualitzat. Demanam que l'Ajuntament de Palma disposi urgentment la revisió de la fitxa del Catàleg Municipal, actualitzant-la i l'elaboració adequada de l'Inventari del Fons Artístic municipal.