5 de juny 2015

ARCA es reitera en la seva exigència de que se prohibeixi aparcar al mirador de la Seu durant el dia

Vehicles estacionats davant l'entrada del Museu Diocesà
La proposta que va presentar ARCA fa dos anys era que els residents poguessin aparcar els vespres, però durant el dia l’espai quedàs lliure per respecte als valors patrimonials de l’entorn

Tampoc ha d’haver aparcaments a la placeta on està l’entrada del Museu Diocesà i l’edifici amb el Drac de na Coca

Es dóna la circumstància de que tant al Mirador de la Seu, com a la placeta on s’ubica l'entrada al Museu Diocesà, hi ha sempre aparcats fins un total de 18 vehicles que impossibiliten la contemplació harmoniosa d’un conjunt arquitectònic excepcional.

A més, tot l’espai central de la ja esmentada placeta ubicada a la confluència del carrer Mirador amb el carrer Palau, sol estar ocupat durant el dia per taxis que esperen els seus clients mentre visiten la Seu. Hem pogut observar fins a sis vehicles al mateix temps ocupant tot el centre de la placeta.

Tenim el convenciment que si es cercàs una alternativa tant pels taxis com per als vehicles i s’eliminessin tots aquests vehicles de devora el nostre major monument, la imatge patrimonial i turística de Palma quedaria altament beneficiada. I els habitants de la ciutat gaudiríem també de la nostra ciutat.

La proposta d’ARCA compatibilitza l’interès general i el dels residents

Vehicles estacionats davant la façana del Mirador de la Seu
Des d’ARCA creim que la nostra proposta, manifestada al regidor de mobilitat ja fa dos anys, compatibilitza l’interès general i la  necessitat dels residents.

No obstant és necessari que qui viu a l’entorn de la Seu entengui que tenir reservat un espai davant la Seu per aparcar els seus cotxes, és un privilegi per a ells i un gran cost paisatgístic i cultural per la resta de la ciutat.

Pensam que eliminar els cotxes de l’entorn de la Seu és una actuació obligatòria i ja duim massa anys de retràs.


D’aquesta prohibició que ha durat 24h i de la que avui informen els mitjans, no en teníem cap informació. No sabem si tan sols era una prohibició durant el dia, o també durant la nit. Nosaltres férem la nostra petició durant diverses reunions i en els termes que explicam a la nota i que mantenim.