19 de juny 2015

ARCA organitza conferència titulada "El patrimoni industrial de Mallorca: Can Bibiloni i altres exemples”.

Antoni Vilanova impartint la seva conferència.
ARCA organitza aquests dies una campanya dedicada al Patrimoni Industrial a Mallorca, on comptem amb la presència d'Antoni Vilanova, arquitecte especialitzat en patrimoni industrial, membre d'AMCTAIC (Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya) i president d'AADIPA (Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic). 

Ahir, Dijous 18 de juny dissertà un conferència titulada: “El patrimoni industrial de Mallorca: Can Bibiloni i altres exemples”, a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials Superiors de Balears (COEIB). 
                                                                                                       
Miquel Perelló, regidor de Cultura; Antoni Noguera, regidor
d'urbanisme; Jose Hila, batle de Palma; Àngels Fermoselle,
vice-presidenta d'ARCA; Alfredo Arias, Degà COEIB;
Antoni Vilanova, arquitecte; Pere Ollers, president d'ARCA
i Magdalena Palou, ex-regidora d'habitatge. 
Els intents infructuosos des d’ARCA per salvar Can Bibiloni, han facilitat el contacte i la col.laboració amb qui a altres Comunitats han viscut i viuen situacions similars.

La intenció és mirar cap endavant i valorar el Patrimoni Industrial i els criteris d’intervenció sobre el mateix.

Avui divendres aprofitarem per visitar alguns dels edificis d’antigues fàbriques que resten a Mallorca; al barri de la Soledat de Palma i a Sóller. Seràn unes visites restringides a persones expertes i en nombre limitat.