4 de juny 2015

ARCA i el GEFB denuncien les obres de la Fortalesa Avançada de Sant Carles

ARCA ha denunciant les obres que s'estan duent a terme a la Fortalesa Avançada de Sant Carles davant la incapacitat i manca de competències de les administracions locals en matèria de Patrimoni Històric.

ARCA s'ha adreçat al Ministeri de Cultura i la Demarcació de Costes

ARCA s'ha adreçat a l'Autoriatat Portuària de Balears com a adjudicatària del projecte i també ho ha fet a la Demarcació de Costes de Balears i a la Subdirecció General de Protecció del Patrimoni Històric que depèn del Ministeri de Cultura.

El GEFB ve denunciant irregularitats en aquest indret des de l'any 2009

Per la seva part, el Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB) des de l'any 2009 ve denunciant les intervencions que s'han dut a terme a la Fortalesa Avançada de Sant Carles per manca d'autoritzacions prèvies del servei de Patrimoni del Consell de Mallorca.

L'any 2010, el Consell de Mallorca va reconèixer al GEFB que aquesta construcció era declarada com a BIC, però no va actuar, perquè les competències eren de caire estatals.

ARCA demana que l'administració estatal assumeixi les competències

ARCA vol que l'administració estatal compleixi amb les seves competències en matèria de protecció del patrimoni cultural i li ha demanat que intervengui en aquest assumpte, perquè sospitem que aquest projecte no presenta cap autorizació de cap administració competent en matèria de patrimoni históric i que l'execució de les obres del mateix, no són correctes i s'ha construït per damunt del que es va projectar i que permet la llei.

La Fortalesa Avançada de Sant Carles és un BIC i aquestes obres no s'adapten al seu grau de protecció

En aquest cas, la Fortalesa Avançada de Sant Carles és un Bé d'Interès Cultural (Monument) declarat per estar en la categoria de protecció de castells o fortificacions militars. Llavors les obres d'execució d'un bar chill out, on s'ha construït una piscina, una construcció volumètrica i s'han sembrat palmeres, segurament manquen d'autoritzacions en matèria de patrimoni historic, per aquest motiu demanem que si el projecte autoritzat per l'Autoritat Portuària de Balears no presenta autorització ministerial, que aquest sigui declarat nul, es suspenguin les obres inciades y es restableixi i restitueixi el bé cultural, a part de les sancions corresponents que marca la Llei de Patrimoni Històric espenyol en matèria de protecció del Patrimoni Cultural.