9 de juny 2015

ARCA fa quatre peticions urgents als Partits Polítics

Hem enviat una carta als representants polítics de les principals institucions de les Illes per transmetre quatre peticions urgents

1. Que el respecte pel Patrimoni tengui una presència transversal a totes les decisions polítiques. S’ha d’ampliar el concepte del que és patrimoni també als elements més humils i s’ha de preservar a més de pel seu valor cultural, també pel seu valor com actiu econòmic i identitari. El Patrimoni és un dels factors que ens fan distints i atractius. En aquest sentit entenem que el Patrimoni és un motor més de l'economia que pot i ha d'implicar: formació qualificada, projectes, inversions i gestió cultural de béns culturals. Per exemple, alguns de titularitat pública de primer ordre són Can Weyler, les Torres del Temple i Can Serra.

2. Que la desitjada , utura taxa sobre les pernoctacions turístiques, que animam a implantar de manera valenta, intel·ligent i el màxim de consensuada, sigui una Taxa  ECOPATRIMONIAL. Pensam que ha de ser una taxa finalista que ha de cercar incidir en la millora de la qualitat del turisme que ens visita. A més consideram que el terme ecopatrimonial és estimulant i didàctic.

3. Autoritat Portuària. El càrrec ha de renovar-se ara, a proposta del Govern de les Illes Balears al Govern central. Els hi demanam que trïin una persona preparada i amb sensibilitat patrimonial. Les decisions en les que pot influir, i que ara mateix són motiu de gran preocupació per a la nostra entitat, són tan importants com: El Port del Molinar, el futur dels Fars, el Moll Vell i el Port de Palma i el seu futur. Les directrius marcades aquests darrers anys han de fer un gir de 180 graus. Un exemple d’una manera d’actuar absolutament irrespectuosa amb el Patrimoni és el chill out que s’està construint, ara, dins la Fortalesa Avançada del Castell de Sant Carles, al Dic de l’Oest. Una usurpació del sentit de la història i dels espais públics i una demostració del que de cap manera s’ha de consentir. Esperem aturar, també, aquest despropòsit.

4. Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca. Demanam que ARCA sigui una altra vegada inclosa a la Ponència Tècnica, ja que, d’una manera inexplicable, la passada legislatura, la nostra entitat va ser eliminada com a entitat social representant de la defensa del Patrimoni. Aquesta impresentable actitud que s’ha mantingut al llarg dels quatre anys de legislatura, hauria de ser corregida d’immediat. Creim que la nostra solvència i representativitat en la defensa del Patrimoni està sobradament demostrada.

Poden suposar que hi ha molts més temes i decisions sobre les quals volem fer-los suggeriments. No obstant demanam als partits que tenguin aquestes quatre com un aperitiu ben important per la defensa de l’interès general.