6 d’oct. 2014

ARCA s'ha adreçat directament als representants polítics perquè impulsin inversions en matèria de patrimoni cultural

El Patrimoni és un sector estratègic

ARCA proposa als governants que considerin als pressupostos la inversió en conservació de Patrimoni com a una inversió en un sector estratègic


Ara que els pressupostos tant de la Comunitat Autònoma com de l’Estat estan aprovant-se per a l'any 2015

Ens trobem davant un moment capdal, on s'estan discutint els Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma i de l'Estat. ARCA ha decidit adreçar-se personalment i per escrit a cada un dels representants polítics al Parlament de les Illes Balears (PP, PSIB i MES), Congrés dels Diputats (PP i PSOE) i Senat (PP i PSOE) perquè impulsin inversions reals en matèria de Patrimoni Cultural.

Peticions al Parlament de les Illes Balears

ARCA proposa als grups parlamentaris de les Illes Balears la inversió en una sèrie de projectes concrets, amb un llistat llarg del qual destaquem els següents projectes:
·        Restauració i rehabilitació de Can Weyler (conveni amb el Consell de Mallorca).
·      Restauració i rehabilitació de les Torres del Temple o Torres de Gumara i dotació per a Museu (conveni amb l'Ajuntament de Palma).
·      Restauració i rehabilitació de Can Serra (Palma).
·    Restauració i rehabilitació del Convent dels Mínims (St. Francesc de Paula) de Campos.
·        Arxius històrics.

Peticions a Madrid

Als parlamentaris del Congrés i del Senat en torn dels Presssuposts Generals de l'Estat del següent tenor, els hi hem fet arribar que trobam a faltar inversions en el camp del Patrimoni Cultural i de la recerca o I+D+I dedicada al patrimoni cultural, no només de les Illes Balears sinó de tot l'Estat.
També feim arribar un llistat bastant extens de peticions d’intervencions concretes.

El Patrimoni Cultural com a font de riquesa econòmica

ARCA sempre ha pensat que el Patrimoni Cultural hauria d'estar entre les activitats prioritàries per a l'economia. El patrimoni cultural pot ser un motor més de l'economia. La seva conservació i restauració impliquen diversos sectors productius, activitats professionals, petits i mitjans empresaris, artesans i especialistes en la matèria. Així mateix el manteniment del patrimoni cultural, a més de complir una obligació legal, significa posar a l'abast de tota la societat un actiu més per:

a) Conèixer la nostra història i les bases culturals del lloc on ens trobam.

b) Diversificar l'activitat turística introduint nous elements visitables, nous productes turístics.

c) Trobar i afavorir noves possibilitats d'ocupació per a professionals, autònoms i treballadors qualificats.

Les administracions es presenten immobilistes i equivocades a l'hora de conservar el Patrimoni Cultural