27 d’oct. 2014

ARCA demana urgentment a l'Ajuntament de Palma la suspensió de la llicència que afecta a Can Bibiloni

Preocupa a la nostra Associació les notícies que arriben sobre la intenció de no protegir per part de l'Ajuntament de Palma l'antiga fàbrica taller Can Bibiloni (C/ Aragó nº 8, cantonada c/ Fredèric Mistral) i que suposarà la demolició íntegra de l'edifici.

ARCA ha demanat al Consell de Mallorca la incoació com a Bé Catalogat

ARCA ha informar a l'Ajuntament de Palma que en data de 26 de setembre demanarem al departament de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca que inicias l'expedient de declaració de Bé Catalogat per a l'edifici de Can Bibiloni i que mentre es du a terme l'estudi adient s'acordin mesures cautelars de suspensió de qualsevol obra o intervenció a l'empara de l'article 23 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre.

La Llei 12/1998, de 21 de desembre, estableix a l'art. 23.3 les facultats que s'atribueixen als Ajuntaments per protegir béns culturals no declarats d'interès cultural ni catalogats. Aquestes facultats no exclouen per suposat la capacitat de la modificació puntual del planejament que suposi una adequació a la realitat: en aquest cas, la protecció adequada de Can Bibiloni de C/ Aragó num 8.

ARCA demana a Cort la suspensió cautelar per tres mesos

Per aquests motius i a l'espera de l'estudi d'aquest edifici hem demanat a l'Ajuntament de Palma la suspensió cautelar per un període de tres mesos de la tramitació de la llicència que afecta a l'antiga fàbrica taller Can Bibiloni (C/ Aragó nº 8, cantonada c/ Fredèric Mistral).