25 de set. 2014

LA COMISSIÓ LLIMONA-SÓLLER CONTINÚA TREBALLANT PERQUÈ EL CONJUNT ESCULTÒRIC DEL SANT SEPULCRE TORNI AL CEMENTIRI DE SÓLLER

Original i còpia del "Sant Sepulcre" de Josep Llimona
a un taller de Pollença
La Comissió Llimona-Sóller composta per ARCA, Colectiu Albaïna, GRES, Blanca Castaldo, Lluís Castaldo i Josep Maria Sicilia segueix fent passes per tal que el conjunt escultòric de l'artista Josep Llimona retorni al seu lloc original, el cementiri de Sóller.

La Comissió Llimona-Sóller durant els darrers dies ha dut les següents accions i adreces a diferents institucions:

- Consell de Mallorca: Hem sol·lícitat una còpia i vista dels informes que el Servei de Patrimoni Històric, previsiblement està elaborant en relació a aquest cas.

- Ajuntament de Sóller: Hem informat al consistori del lloc on es troba la part d'escultura remoguda del Cementiri de Sóller. Aquesta es troba a un taller o magatzem de Pollença, per tant podem afirmar que sembla que s'ha dut a terme la confecció d'una còpia d'una forma il·legal, fent cas omís a la lesgislació vigent.

L'Ajuntament de Sóller té la possbilitat legal d'actuar, si demana la col·laboració a l'Ajuntament de Pollença i a la Policia Local d'aquest municipi, pot recuperar d'ofici la part de l'escultura “retirada”.

Per últim, li hem proposat al consistori solleric proves diverses i a més li hem demanat còpia de diversos documents.

- Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC): Hem pogut tenir coneixement que l'Ajuntament de Sóller ha demanat un informe tècnic als especialistes del MNAC. Llavors, per la nostra desconfiança cal al consistori solleric, degut a com a actuat fins al moment en aquest assumpte, hem decidit transmetre al MNAC tot el Dossier Llimona-Sóller. Els hi oferim la nostra col·laboració, perquè la persona conservadora o restauradora que s'encarregui del tema tengui tota la informació i resulti més aclaridora encara la seva intervenció.