25 de set. 2014

Intervenció al Ple de l'Ajuntament de Palma davant l'aprovació del PEP des Jonquet

Begoña Gómez intervé en representació d'ARCA
En nom d’ARCA intervé Begoña Gómez Bonet.

Aprovació inicial del PEP (Pla Especial de Protecció) des Jonquet.

Faig aquesta intervenció en nom d’ARCA, entitat que junt a Salvem es Jonquet vàrem demanar i aconseguir la declaració del Conjunt Històric per a la barriada des Jonquet.

A favor dels actuals gestors de l’Ajuntament hem de dir que han posat en marxa l'elaboració d’un Pla d’Especial de Protecció per a la barriada.

L’avanç del PEP va ser tan decebedor per ARCA com per al propi Ajuntament ja que els redactors semblaven no tenir ni la més mínima idea dels valors patrimonials des Jonquet. L’absència de criteris patrimonials va obligar a ARCA a fer una feinada per incloure propostes entre les quals ampliar el catàleg de protecció i evitar substitucions d’edificis per criteris econòmics, respectar parcel·les, etc. L’objectiu era conservar l’autenticitat del barri. Moltes d’aquestes propostes han estat recollides per l’Ajuntament, fet que agraïm tot i que recordam que mai serà prou valorada la feina gratuïta que feim des de les entitats civils que defensam allò que és d’interès general.

Fa ja més d’un any que sabem on es centra la discrepància d'ARCA i Salvem es Jonquet amb els criteris municipals: a les parcel·les del Mar i Terra (propietat d'ACCIONA) i dels Rentadors. Al segon cas, sembla que s’han acceptat aspectes fonamentals de la nostra proposta, com fer recular l’edifici per conservar la postal des Jonquet des del Passeig Sagrera, però es manté un nombre de aparcaments excessiu, fet que rebutjam.
La discrepància fins ara no resolta ve del solar de Mar i Terra; propietat d'ACCIONA, una empresa que per cert, menysprea es Jonquet i que va denunciar la pròpia declaració de Conjunt Històric. Demanda que li hem guanyat, també gràcies al treball gratuït d’un misser de la nostra entitat.

Per quin motiu l’Ajuntament s’obstina en deixar a l'empresa ACCIONA foradar es talús des Jonquet, fer una zona comercial, més reduïda que la pretesa inicialment, és veritat, però que res té a veure amb la idiosincràcia del barri i a més permetre un aparcament que multiplica per 4 les necessitats d'aparcament dels nous habitatges projectats? Perquè no obliga a fraccionar molt més l’edifici perquè s’acosti a la tipologia del barri? Perquè han de permetre un accés des del passeig marítim quan bastaria un per menys vehicles des del carrer de Monsenyor Palmer?

L’acord, el consens i l’unitat de parer era possible. Avui l’aprovació inicial del PEP hagués estat per unanimitat dels grups socials i els polítics. Una llàstima haver perdut aquesta oportunitat que esperam un dia o l’altre durant el procés legal d’al·legacions, es podrà recuperar. Ara hem de confiar que els criteris dels tècnics del Consell de Mallorca, els mateixos que varen informar per declarar el Conjunt Històric, i que ara s’han de pronunciar sobre aquest Pla de Protecció, salvin, de veritat, es Jonquet.