16 de set. 2014

Article d'opinió: "ARCA i Can Olesa".

Can Olesa.
Foto: Arxiu: Jeroni Juan Tous.
ARCA I CAN OLESA.
ARCA al llarg d’aquests darrers anys ha mantingut contactes amb les diferents administracions per a intentar la compra del Can Olesa, un dels darrers exemples de gran casal ciutadà que conservava gran part del seu mobiliari i sens dubte un gran actiu de nostre patrimoni cultural i turístic.
Lamentablement les Administracions no s’han decantat per la compra i el fet de que s’hagi renunciat al retracte per un preu més que raonable (aprox. 3 milions d’euros), és un exemple més de la falta de previsió dels nostres governants per intentar crear un patrimoni històric públic que pugui ser a la vegada dinamitzador de la nostra economia… Una vegada més estam davant una oportunitat perduda… però és el fruit d’una manca de política estructural de preservació del patrimoni. Una vegada més s’actua o no s’actua en el darrers minuts i sobre fets quasi consumats. Possiblement la instauració d’una taxa turística, com hi ha a la majoria de les ciutats – Barcelona, Amsterdam, Roma, etc-, seria una bona manera de crear un fons per a la conservació del Patrimoni i de poder gaudir de polítiques estructurals i a mig i llarg termini per a la preservació del patrimoni.
Dormitori de Can Olesa.
Arxiu: Jeroni Juan Tous.
Però a hores d’ara el futur de Can Olesa resta doncs en mans privades i creim que cal cercar el punt d’equilibri que permeti la seva conservació i a la vegada el seu ús respectuós amb el Patrimoni. El fet que l’administració se’n renti les mans respecte de la seva adquisició, però que a la vegada demani al particular pràcticament “la musealització” dels seus interiors no sembla coherent, com tampoc permetre que, al contrari, Can Olesa perdi completament la seva identitat com ha passat a altres grans casals de ciutat.
El punt d’aquest equilibri creim que rau en conservar el pati i les sales nobles amb els mobles més importants que les caracteritzen (Quadres, avantsales, alcova o la pròpia cuina) i permetre un ús d’habitatge a la resta conservant la lectura dels espais i evitant actuacions irreversibles. D’aquesta manera es podria fins i tot preveure una possible visita (obligatòria essent un BIC) a la part noble de Can Olesa compatible amb el seu ús privat.
Creim que cal que l’Administració i la propietat treballin conjuntament amb aquest objectiu, pel bé del casal i pel bé del patrimoni de la nostra ciutat que no es pot permetre perdre un casal que per la seva arquitectura i interiors és un dels més importants de la nostra ciutat. Una ciutat que fins fa 20 anys tenia una gran mostra de casals, que ara pràcticament s’ha vist reduïda a una tercera part.. i possiblement encara minvarà més...
Josep Masot i Tejedor
Vice-president d'ARCA

16 setembre 2014