14 de jul. 2012

Ses Fontanelles, una equivocació de primer ordre


ARCA havia presentat propostes a l’Ajuntament per no urbanitzar ni construir un centre comercial a Ses Fontanelles ni a les seves immediacions.

Proposàvem una ruta eco-cultural per població d’aquí i turistes posant en valor els usos etnològics i la història de la zona

Pretendre construir un altre centre comercial i d’oci a Mallorca en lloc de potenciar els valors patrimonials i etnològics de la  zona humida, i les antigues salines de Ses Fontanelles amb els usos etnològics de les seves immediacions: pedreres i usos agrícoles, és una equivocació de primera magnitud.

ARCA havia presentat al consorci de Palma i a diversos responsables municipals un projecte de revalorització de la zona de Ses Fontanelles que se conserva sense degradar urbanísticament just a l’entrada de Can Pastilla. (Malgrat estava abandonada en quant a neteja i evitar vessament d’enderrocs des de fa molts anys)

ARCA alça una vegada més la veu per evitar una vulgarització més del nostre entorn i de la nostra oferta cultural i turística.

Els Patrimoni Cultural i el natural han d’anar de la mà  
El nostre Patrimoni Cultura i natural van de la mà.  Destruir-ho amb el fals atractiu de llocs de feina és una greu equivocació.  Els llocs de feina de futur ens ho donarà la conservació i la posada en valor per atreure més visitants que no cerquin tan sols alcohol i sol, si no bellesa i personalitat.