24 de jul. 2012

ARCA demana a l’Ajuntament d’Andratx que es netegi una sínia ubicada prop del port d’Andratx


ARCA ha pogut tenir coneixement de les obres de neteja que es varen dur a terme a un tram del costat de la carretera del port d’Andratx, durant els dies 14 i 15 de juliol.

A la parcel·la 218 del polígon 12 del port d’Andratx, al marge de la carretera hi ha una sínia enrevoltada d’herbes que no s’ha netejat, en el moment que es feren les actuacions dels dies 14 i 15 d’aquest mes, tenint en compte que la intervenció es trobava escassament a uns metres de l’element etnològic.

Després de deu dies de la intervenció, s’han depositat o acumulat els materials de residu (terra, pedra i herbes) darrera la sínia i encara roman la màquina excavadora que va dur a terme les feines de neteja.

ARCA vol que l’Ajuntament d’Andratx es comprometi amb la conservació del patrimoni

Hem demanat al consistori andritxol que finalitzi les feines de neteja d’aquest tram de la carretera del port d’Andratx i amb molta cura, es retirin les herbes que hi ha al voltant de la sínia.

També li hem demanat que es retirin els enderrocs que s’han depositat al costat de la sínia després de la intervenció dels dies 14 i 15 de juliol.

ARCA vol ser informada de les actuacions que es duguin a terme en relació a la conservació de la sínia.