31 de jul. 2012

Edifici Plaça Quadrado: salvat, per ara, temporalment


Destacam de l’informe del Consell de Mallorca: Runa econòmica no implica automàticament autoritzar demolició. Es comença a posar fre a la permissivitat de la destrucció amb l'excusa de runa econòmica

ARCA havia sol·licitat la paralització de la demolició

El Consell de Mallorca ha actuat, a petició d’ARCA i del grup municipal del PSM. Inic.Verds, paralitzant temporalment la demolició de l’edifici de la Plaça Quadrado d’adreça exacta: carrer Terra Santa núm 5, 5A,5B,5C,5D.
L’Ajuntament prèviament havia concedit la demolició per runa econòmica, sense tenir en compte cap criteri patrimonial.

Runa econòmica no implica autoritzar demolició
És molt important un dels arguments expressats als informes del personal tècnic del Consell de Mallorca on es reconeix que el fet que hi hagi un reconeixement de runa econòmica (recordau que no és runa física), no implica automàticament demolir tot l’edifici, s’ha de considerar a quina part de l’immoble afecta.
Es desprén en general de l’informe una actitud de posar en valor la conservació sobre la facilitat general de destruir.

Reconeixen valors ambientals de l’edifici i del conjunt de la plaça
 A més recorda que els criteris actuals de què es considera Patrimoni, són molt més amplis que el que els plans urbanístics recullen.
L’informe parla dels valors ambientals de l’immoble i de tota la Plaça Quadrado, del S XIX, producte de l’esbucament de convents prèviament existents. A més recorda que els criteris actuals de què es considera Patrimoni, són molt més amplis que el que els plans urbanístics recullen.

Interès patrimonial dels interiors de l’edifici i del subsòl
A més l’informe apunta, a favor d’evitar la demolició, el probable interès patrimonial dels interiors de l’immoble i que el subsòl ben segur que també té runes arqueològiques.

ARCA defensa l’autenticitat del Centre Històric
ARCA a més, defensa que l’autenticitat del nostre Centre Històric és un valor afegit. No es tracta de tomar edificis i reconstruir façanes similars a les anteriors, es tracta de considerar un valor afegit el fet que l’edifici sigui antic, malgrat es faciliti la seva millora i adaptació.

Satisfacció mesurada.
Per l’experiència acumulada des d’ARCA volem manifestar la nostra satisfacció mesurada. Esperam que durant aquests mesos es donin les passes necessàries per a una protecció efectiva. Esperam que no passi el mateix que a l’edifici de Santa Catalina, al carrer Aníbal cantonada Av Argentina, que després de tres mesos de paralització, ni Consell ni l’Ajuntament  no varen actuar per protegir-lo i varen permetre la seva pèrdua irremeiable.