9 de jul. 2012

El Patrimoni històric de Palma cada vegada menys històric

ARCA vol presentar l’exemple de Can Savellà, una història malmenada

Can Savellà també conegut com a Can Juny ocupa els numeros 11 i 13 del carrer de Can Savellà i és veïnat del gran casal Can Vivot.
 
Can Savellà és un edifici d’origen medieval, però reformat als segles XVII i XVIII. Com a elements més destacats cal sugerir la seva façana, un magnífic pati i alguns enteixinats conservats a l’interior.

L’antic casal fou reformat a finals dels anys’80 per l’arquitecte José A. Obregón González del Corral, qui transformà l’edifici en diversos apartaments. L’atomització del casal en diferents habitatges ha motivitat que durant els darrers anys, cada morador vulgui modificar o ampliar la seva residència, sense tenir en compte els valors històrics i artístics de l’edifici.

Per aquest motiu ARCA vol denunciar alguns casos que trobem escandalosos, els quals han dut a terme alguns dels veïnats d’aquesta finca, degut a la permissivitat de l’Ajuntament de Palma que a dia d’avui no ha estat capaç de resoldre aquests assumptes.

Tres casos dins un mateix casal del centre històric de Palma

1. Terrassa i aparells d’aire acondicionat: L’any 2006 es construí una terrassa per a oci a la part superior de l’edifici, la qual s’ha recobert amb materials massa moderns, com el vidre i la fusta que podem veure a la imatge. La col·locació dels aparells d’aire acondicionat, també alterà la imatge d’un edifici històric d’aquestes característiques.

2. Claraboia: Un veïnat de can Zavellà 11 ha decidí pujar el cos del seu habitatge, alterant la volumetria de l’edifici, per tal de col·locar un vidre que li permetés obtenir major il·luminació a l’interior del seu habitatge.

3. Reixes de fundició: A un dels patis interiors hi havia dues finestres amb reixes de fundició, llavors un dels propietaris volgué fer una obertura major i conseqüentment va llevar les reixes. Afortunadament, en aquest cas es va obligar al propietari a restaurar les finestres, però les reixes col·locades no són les mateixes. Cal dir, que no va passar per la Comissió Centre Històric.

Maluradament aquest no és un cas aïllat

ARCA pot afirmar que degut a denúncies rebudes, aquest no és un cas aïllat. En altres edificis de Palma, en llocs on no arriba l’ull humà es fan alteracions del paisatge històric urbà, especialment a terrats, teulades, patis interiors,… ARCA veu amb preocupació com no es protegeix prou l’interès històric i artístic d’alguns edificis del centre històric, per aquest motiu desitjaríem una major involucració de l’Ajuntament de Palma, que no permetés casos com els que hem comentat i que fos contundent contra els infractors i els que fan malbé al patrimoni cultural.