6 de jul. 2012

ARCA celebra que hagi triomfat el sentit comú i es renunciï a la instal·lació de cabines de WC al centre de Palma

ARCA ha participat a la reunió del Consorci de Turisme de Palma i ha pogut argumentar sobre el perill de banalització de l’espai públic de Palma al que els WC haguessin contribuït.

Fa uns dies havíem suggerit al regidor de Turisme Àlvaro Gijón que la nostra aportació al Consorci per aquest tema i molts altres podia ser important. Per aquest motiu ARCA ha participat a la reunió i esperam ser convocats per d’altres qüestions ja que turisme i Patrimoni han d’anar de la mà.

Palma ha d’apostar per la qualitat dels elements urbans i ha d’evitar la vulgarització. Qui vengui a Palma ha d’apreciar allò que la fa única i els elements com quioscs i la resta d’elements públics han de cercar la qualitat i la personalitat fugint de la homogeneïtzació que es dóna avui.