20 de maig 2011

ARCA demana a Cort que faci retirar aquest horrible aparell d'extracció de fum a la zona de la Llotja

ARCA vol fer constància de la recent instal·lació d’un aparell d'extracció de fum de dimensions considerables i bastant lleig, segons el nostre punt de vista, situat al carrer de Remolars, a escasos metres de la Llotja.

Aquest mecanisme d’extracció de fum ocupa tota la façana posterior d’un conegut restaurant del passeig de Sagrera, el qual merma la conservació de la façana i vulnera la imatge d’aquesta zona històrica del centre de Palma.

Creiem que l’Ajuntament de Palma hauria d’obligar al propietari d’aquest restaurant a reubicar aquest aparell a l’interior de l’edifici, per tal de no donar una imatge de deixadesa i precarietat, a una de les zones més turístiques de Ciutat.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma:

1. Que es desmonti immediatament aquest mecanisme d’extracció de fum del carrer de Remolars.

2. Que es tengui per part interessada a ARCA en aquest expedient i en els demés procediments que s’iniciïn per part de l’Ajuntament en relació als fets exposats, d’acord amb l’acció pública que ens asisteix.

Cap comentari: