18 d’abr. 2011

ARCA vol recordar que avui, 18 d’abril, es celebra el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics.

Aquest dia va ser instituït per la UNESCO l’any 1983 amb la finalitat de “Promoure la pressa de consciència sobre la diversitat del patrimoni cultural de la humanitat, de la seva vulnerabilitat i dels esforços que es requereixen per a la seva conservació i protecció”.

ARCA troba a faltar la importància del Patrimoni als discursos dels polítics durant aquesta pre-campanya electoral. De fet, es pot dir que no existeix, fet que consideram una gran equivocació.

És impossible parlar de progrés econòmic i de turisme si no cuidam i valoram el nostre Patrimoni, des del més senzill d’una barriada, fins al més important.

ARCA vol fer una proposta doble al dia de avui per a que els partits polítics les facin seves:

· Que des de les institucions públiques s’impulsi la celebració anual del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics.

· Que s’elabori un pla de senyalització dels bens Patrimonial a tot arreu de l'illa. Aquest fet, ja implica una posada en valor i per tant un acostament a la nostra història, útil per a residents a l'illa i per a visitants.

Resum de propostes ARCA en temps d’eleccions fins ara.

Vos recordam que amb motiu de les eleccions autonòmiques i locals. ARCA està fent una sèrie de propostes. Fins ara:

Proposta num.1. Canvi de la Llei de Patrimoni.

Proposta num.2. Declarar Bé Catalogat el Polvorí de na Baiana (Gènova).

Proposta num.3 Pla de senyalització dels bens patrimonials i Celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics.