7 d’abr. 2011

ARCA ININICIA LA CAMPANYA: PROPOSTES d’ARCA EN TEMPS D’ELECCIONS

ARCA aprofitarà l’època electoral per traslladar a l’opinió pública un seguit d’iniciatives a favor del Patrimoni Històric que consideram imprescindibles a la nostra Comunitat Autònoma.

Un parell de vegades per setmana farem públiques ideés que han quedat a l’oblit de l’acció política o no s’han arribat a realitzar des de fa anys. Pensam que ara és el moment de refrescar la memòria i fermar compromisos.


La conservació del Patrimoni Històric ha de guiar l’acció política.

L’objectiu és que els partits polítics facin seves les nostres propostes i que per primera vegada el Patrimoni sigui un dels nords per a l’acció política.


Patrimoni n’hi ha de molt vistós i de molt humil, tots dos són imprescindibles. Quan parlam de conservar Patrimoni, s’ha d’entendre en sentit ample, des del més humil al més vistós, ja sigui històric, cultural o arquitectònic. Cada barri, cada poble i la Mallorca rural, ha de conservar la personalitat i reconèixer les seves arrels. Tot això és compatible amb progrés econòmic i benestar.


A més, ARCA defensa la creació de nous elements patrimonials, sempre que no alterin l’harmonia dels conjunts preexistents. Les normatives urbanístiques fins ara han afavorit més aviat uns creixements desordenats que han malmès els barris de Palma i molts de pobles i per desgràcia ho continuen fent. Hi ha molta feina a fer i amb rapidesa.


Proposta número 1 d’ARCA en temps d’eleccions. Modificació de la Llei de Patrimoni cap a una conservació real.


Modificació de la Llei de Patrimoni (12/1998 de 21 de desembre) per tal de garantir la conservació real. Especialment en els següents aspectes:

1. Que el Consell Insular tengui autoritat per obligar a incloure dins els catàlegs municipals elements patrimonials.

2. Que l’administració autonòmica tengui, sense cap dubte, autoritat per protegir bens de titularitat estatal.

3. Que destruir Patrimoni surti car. Sancions amb finalitat de dissuadir la destrucció.

4. Que la Llei faciliti la inclusió dins els catàlegs d’elements protegits dels municipis d’una manera més àgil que l’actual, que obliga a una farragossa i llarga modificació de PGOU.