18 d’abr. 2011

ARCA DENÚNCIA LA IRRESPONSABLE INTERVENCIÓ A L’ANTIGA POSSESSIÓ DE SON CONTONER

ARCA ha pogut tenir coneixement de la intal·lació d’un sistema elèctric i conseqüent perforació de la paret i llinda de la façana principal de l’antiga possessió de Son Cotoner, situada al carrer de Pasqual Ribot s/n.

La possessió de Son Cotoner fou convertida en una superficie comercial durant la dècada dels anys’90 i des d’aquest moment es troba catalogada per l’Ajuntament de Palma amb un grau de protecció B. Segons la fitxa del catàleg municipal, al punt 5, quan parla de la façana, especifica el següent: Conservar la façana principal, així com el porxo de la part posterior de l’edifici i el porxo sobre pilars de l’ingrés. La fitxa de catàleg contínua i al punt 10, quan parala d’ordenaces d’aplicació, molt clarament diu L’edifici vell restara sense cap afegito.

En el següent cas, la intervenció que s’ha dut a terme incompleix la legalitat regulada pel “Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma” perquè no conserva la façana en el seu estat original i endemés, afegeixen elements moderns que distorsionen la imatge de l’edifici.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Palma i al Consell de Mallorca:

1. Que un tècnic es desplaci fins a aquesta antiga possessió del segle XVI per comprovar els danys materials que ha provocat aquesta desafortunada intervenció.

2. Que el propietari restauri els danys ocasionats a aquest edifici i que l’administració li obligui a fer complir la llei de patrimoni històric de les Illes Balears.