27 de maig 2010

Paralitzades, a instàncies d’ARCA les obres que s’estaven realitzant sense permís al voltant del puig des Castellet, a Calvià

Des de fa unes setmanes al voltant del Puig des Castellet (Calvià), on es troba el molí de vent fariner des Castellet, s’estan duent a terme unes actuacions sense permís municipal per part del propietari d’aquests terrenys. La zona esmentada està declarada com ANEI.

Les obres sembla que pretenen la reconstrucció d’una sèrie d’antigues casetes de roter situades al marge del camí, de les quals només es conservaven les seves parets. El propietari ha decidit construir-hi de nou la coberta, però sense respectar la tipologia ni els materials tradicionals que hauria d’emprar per a dita restauració. A més les obres no tenen permisos municipals.

Que s’exigeixi projecte acurat de restauració i permisos.

ARCA desitja la restauració acurada de tots els elements etnològics, però respectant la legalitat i els autèntic tipus de materials originals.
És evident que una casa de roter no tenia el mateix tipus de teulada que té un xalet amb bovedilla de fang, ciment i teula. L’original duria canyís, sota la coberta i en lloc de ciment industrial utilitzarien sistemes menys corrosius. Totes aquestes tècniques de construcció avui en dia estan recuperades i es poden fer sense problema.
La restauració d’aquests immobles s’està duent sense cap projecte de restauració previ i sense criteris estrictes de recuperació dels elements etnològics.

ARCA va demanar fa deu dies a l’Ajuntament de Calvià i al Consell de Mallorca que un tècnic es desplaçàs fins a aquest punt per avaluar l’estat de les obres ja avançades i que les aturàs immediatament, al tractar-se d’una zona ANEI i per no haver demanat llicència prèvia. A dia de avui hem conegut de l’aturada de les obres.

També hem demanat s’estudiï si el propietari és reincident en actuar sense permisos tal i com ens comenten les persones que han fet arribar a ARCA la senyal d’alarma i si s’escau procedir expedient sancionador.

No al tancament del camí d’accés al molí des Castellet.

Un altre tema que preocupa a la nostra entitat, és el possible tancament del camí d’accés al molí des Castellet. (Al puig de 230 metres), documentat a l’any 1830 i catalogat per l’Ajuntament de Calvià amb el número 79. El camí és utilitzat per la gent de Calvià des de finals del segle XIX per fer-hi el Pancaritat. ARCA ha demanat una reunió amb l’Ajuntament de Calvià per arribar a una fórmula amb el propietari, perquè aquesta via tengui un ús de pas públic, respectant l’espai privat i on totes les parts puguin sortir guanyant.
La pujada al cim des Castellet es fa a través d’un camí situat a l’est del turó del mateix nom i s’accedeix des de la carretera que connecta el poble de Calvià amb la urbanització de Son Font.