20 de maig 2010

ARCA demana a l'Ajuntament de Palma on és la llinda del portal forà de les cases de Son Fuster

La nostra entitat ha de lamentar la desaparició d’un element patrimonial, d’un conjunt que ja ha patit una desconfiguració degut a la seva desafortunada rehabilitació de l’any 2006. Ens referim a les cases de possessió de Son Fuster, propietat de l’Ajuntament de Palma i documentades a l’any 1560, tot i que la construcció actual es fruit d’una reforma del segle XVIII.

ARCA ja va denunciar a l’any 2006 les obres de rehabilitació promogudes per l’Ajuntament de Palma, on les cases de Son Fuster perderen el seu caràcter emblemàtic com a exemple clar d’arquitectura rural del municipi de Palma.

Durant els darrers mesos de l’any 2009, la nostra entitat dugué a terme un treball de catalogació de les possessions de Palma i aquest conjunt fou inclòs junt amb altres 76 elements històrics de les ruralies de Palma.

La nostra sospresa arribà fa unes setmanes, quan descobrirem que la llinda del portal forà que dóna accés a la clastra, havia desaparegut, i a dia d’avui només s’observen els brancals. La llinda presentava una curiositat, emmarcava al centre quatre rajoles que dibuixaven l’anagrama de Jesús (IHS).

Hem demanat a l’Ajuntament de Palma que es restitueixi aquest element al seu lloc original i que s’acctuïi amb rigorositat davant aquest qualsevol intervenció d’aquest element patrimonial.

I que l’Ajuntament de Palma expliqui on es troba la llinda del portal forà que dóna accés a la clastra de Son Fuster.