17 de des. 2009

ARCA demana la retirada d'unes estructures metàl·liques davant Can Segura

ARCA ha pogut tenir coneixement de la instal·lació d’unes barres metàl·liques davant l’edifici modernista de CAN SEGURA, situat a l’avinguda Comte Sallent, 2 de Palma.

No tenim coneixement que aquesta actuació que afecta als baixos de la voravia del carrer 31 de desembre, hagi passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma, ni per la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca.

Segons la fitxa del “Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic , arquitectònic i paisatgístic de l’Ajuntament de Palma”, en el seu punt 5, referit a les façanes diu el següent: Mantenir. Sols es permetran actuacions per a restituir la composició i el disseny original de les façanes.

Com es pot comprovar aquesta actuació incompleix el que diu la fitxa del catàleg i no ha passat els tràmits reglamentaris perquè es pugui dur a terme. A part, aquesta estructura metàl·lica fa malbé a la imatge d’un dels millors edificis modernistes que presenta Palma.

Can Segura (1908) és obra de l’arquitecte Francesc Roca i Simó (1874-1940). És un edifici de façana tridimensional i amb influencies del modernisme de Viena (Sezessionisme). Les línies verticals es combinen amb el treball del ferro i la ceràmica, amb motius vegetals i geomètrics. Com a element més destacat cal remarcar. la gran tribuna central de la cantonada que recorre la façana de dalt a baix.

Per aquest motiu hem demanat a l’Ajuntament de Palma que un tècnic municipal es desplaci a aquest immoble per supervisar la instal·lació que s’està duent a terme i comprovar els permissos que tenen i la retirada imminent d’aquestes estructures metàl·liques, pel bé de la imatge de Can Segura.

Cap comentari: