9 de des. 2009

Xª visita a Rodau-Oli Aubocasa (Manacor)

El passat dissabte, 5 de desembre es va dur a terme la darrera visita del programa Agricultura, paisatge i patrimoni que ha consistit en l’elaboració de 10 visites a diferents explotacions agrícolas i ramaderes de Mallorca, durant l’any 2009. El programa ha comptat amb el suport de la conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern Balear.

La darrera visita comptà amb la presència de la Honorable Sra. Mercè Amer, consellera d'Agricultura i Pesca del Govern Balear, persona que va confiar des del primer moment en aquest projecte. El lloc visitat fou l’explotació Rodau-Oli Aubocassa, situada al cami de Son Fangos, terme municipal de Manacor. Dins terrenys d’una antiga alqueria del segle XIII, dedicats tradicionalment al conreu de secà (cereals, amtellers, garrovers, vinya,…), a dia d’avui es conreen des de fa uns tretze anys, oliveres. Mateu Reus és la persona que porta aquesta explotación, supervista per una empresa catalana, que és l’encarregada d’elaborar un oli de primeríssima qualitat, que ja compta amb diversos reconeixements de caire internacional.

La finca d’Aubocassa és un exemple de recuperació del nostre llegat històric, on el desenvolupament econòmic no entra en contradicció amb la conservació d’aquest conjunt arquitectònic, que representa i transmet com era i com es vivia a la ruralia de Mallorca. Els antics amos encara viuen a les cases i aporten els seus coneixements, en quant al treball de la terra. La resta es deixa en mans d’una maquinària molt avançada i els coneixements tècnics de les persones que estan al capdavant d’aquesta explotació, les quals han creat un exemple de vertader camp productiu al pla de Mallorca.

Un cop finalitzada la nostra visita a la finca d’Aubocassa, on poguerem saborir els aromes de l’oli produït en aquesta antiga alqueria, ens anarem a visitar el poble de Manacor, on passejarem pel centre històric, el qual ha patit molt d’excessos per part d’un urbanisme despietat i sense sentit, que ha mutilat gran part d’aquest conjunt.

Com a conclussió, cal dir que el programa "Agricultura, paisatge i patrimoni" ha estat un éxit, on han participat prop de 500 persones durant les 10 visites dutes a terme aquest any, tots confíem en que es pugui tornar a repetir de cara a l’any que ve, degut a la forta participació i per l’aportació econòmica que han rebut els agricultors i ramaders venent els seus productes als nostres visitants.