27 de març 2009

ARCA sol·licita s'incorpori a la propera sessió de la Comissió de Centre Històric i Catàleg la protecció de Son Mosson

L’Ajuntament ha d’exercir la seva part de responsabilitat en quant a la protecció de Son Mosson.

L’informe elaborat pel Cronista de la ciutat, Bartomeu Bestard, del qual es desprèn la conveniència de que les cases de Son Mosson, del S.XIX, romanin aquí on son, entre altres motius, perquè són pràcticament l’únic vestigi que resta a la zona del que va ser el seu passat, dona encara més força a la petició de ARCA de que s’eviti la destrucció de les cases de possessió per part de AENA.

Per tant, a no ser que es demostri que suposen un perill real, l’Ajuntament, al nostre criteri te la responsabilitat de salvaguardar aquest element patrimonial pel seu valor paisatgístic i històric.

Una de les passes a donar seria la protecció de l’immoble a no ser, com sempre hem dit, que es demostri la seva perillositat. Val dir que totes les persones expertes en aviació i seguretat aèria amb les que hem consultades, neguen la seva perillositat.

De fet moltes d’elles, i nosaltres compartim les sospites, pensen que potser AENA el que vol és no haver de gastar doblers amb el manteniment o rehabilitació de l’edifici.

ARCA ha duit i continua portant endavant gestions directes amb AENA, també amb el President de la Comunitat i amb el Delegat de Govern per evitar la destrucció de les cases del SXIX i ara pertoca a l’Ajuntament posar el seu granet d’arena per evitar una destrucció que sigui injustificada.

Per tot això i per la urgència lògica, sol·licitem que la protecció de les Cases de Son Mosson sigui inclosa al proper ordre el dia de la Comissió de Centre Històric. No oblidem que si no fos perquè ARCA va moure fa unes setmanes moltes iniciatives per alertar de la imminent prevista destrucció de les cases, hores d’ara ja no hi serien i ho estaríem lamentant.