26 de març 2009

ARCA demana un control sobre l'actuació sense llicència duta a terme al Coliseu Balear

ARCA ha pogut tenir coneixement que des de el passat dia 21 de març s’estan duent a terme unes obres de desmuntatge de tota la fusta que hi ha al pis superior del Coliseu Balear, situat a l’avinguda Arquitecte Bennassar, 32.

Aquest edifici obra del cèlebre arquitecte Gaspar Bennassar de l’any 1928-9 està inclós dins el Catàleg de protecció d’edificis i elements d’interès històric, artístic, arquitectònic i paisatgístic de Palma. Dins el punt 2.7. de la fitxa de catàleg, que la parla de l’Interior, diu explícitament que aquest s’ha de mantenir.

ARCA ha pogut comprovar que aquestes obres de desmuntatge del mobiliari situat a la zona més alta de l’interior del recinte, no disposen d’una llicència d’obres pertinent i per tant, aquesta actuació no ha passat per la Comissió de Centre Històric i Catàleg.

Per aquest motiu hem demanat que un tècnic municipal es desplaci a aquest conjunt arquitectònic i es paralitzin les obres immediatament.

També, que qualsevol actuació que es vulgui dur a terme, passi per la Comissió de Centre Històric i catàleg.

I finalment, una sanció administrativa per al propietari, per no haver demanat llicència d’obres i haver començat una actuació sobre l’edifici, sense cap control per part de l’administració competent.