21 d’oct. 2008

ARCA demana que se conservin les voravies de pedra que encara queden

Encara queda qualque petit tram de voravia de pedra a distintes barriades. Val la pena conservar aquest record.

Les primeres voravies que es feien tant a Palma com a la resta de pobles de Mallorca, quan començaven a créixer, varen ser de pedra arrodonida, de la qual es triava el costat més pla per quedar a la superfície. La voravia es rematava amb la vorera també de pedra.
Ben aviat, de fet varen conviure durant molts anys, es va introduir la rajola estriada i la quadriculada actual.
La voravia de pedra poc a poc es va anar eliminant perquè la rajola hidràulica actual es va considerar més pràctica i més segura, ja que no provocava accidents per patinada.

Però encara queden vestigis de les voravies de pedra a la majoria de les barriades de l’eixample, a Son Fortesa, Pere Garau, la Soledat i també a Santa Catalina i Son Espanyolet. Són trams reduïts que ens ajuden a mantenir viva la memòria de la nostra ciutat.

Actualment a les barriades esmentades, moltes plantes baixes son derruïdes i substituïdes per finques, de manera que els petits trams de voravia de pedra que restaven son eliminats.

Proposam a l’Ajuntament de Palma que, quan sigui aquest el cas, la nova voravia que les constructores tenen obligació de reposar, es reconstrueixi respectant el material de pedra que havien trobat i seguint els mètodes constructius tradicionals. D’aquesta manera, evitarem perdre per sempre un fragment de paisatge urbà.
En quant a les que encara hi queden, s’haurien de millorar i recuperar. És una oportunitat de vetllar els petits detalls que fan més agradable la nostra ciutat i demostra un respecte per la història recent.

A les imatges, es veu un tram de voravia de pedra que encara roman a la barriada de la Soledat.

Foto per a la reflexió. Aquesta proposta està emmarcada dins la campanya que du a terme ARCA amb el títol “Fotos per a la reflexió”, sent aquest el 10è lliurament que hem fet arribar a polítics, i responsables tècnics de patrimoni.


diariodemallorca.es 22-10-2008 La Soledat: ARCA pide que se conserven las ´voravies de pedra´

Cap comentari: