11 d’oct. 2008

Comissions de Patrimoni

ARCA ha estat designada com a membre de la Comissió de Centre Històric a Binissalem, fet que ens possibilita tenir veu i vot en tots els assumptes que afecten al patrimoni històric d’aquest municipi.
Com també ja sabeu, ARCA té presència en la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l’Ajuntament de Palma i la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca.
El fet que ARCA estigui integrada dins aquests organismes, és un orgull i responsabilitat que ens permet expressar la veu dels nostres socis en assumptes que ens preocupen. Cal deixar clar, que hi ha altres integrants i que ARCA té la finalitat de convèncer, però no la decisió final.