14 d’oct. 2008

ARCA demana la protecció de Can Dols i 44 habitatges urbans més de Calvià

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Calvià i al Consell de Mallorca la protecció de l’habitatge urbà de Can Dols, situat al carrer es Pontet, 25, a i b de Calvià vila.

Can Dols representa un exemple d’arquitectura tradicional, que per les seves característiques podria estar datat al segle XVII. Fa pocs anys, l’habitatge de Can Belembè, de similar període fou derruït, per construir-hi ara una sèrie d’adossats.

Les notícies sobre aquest immoble són preocupants i alarmants, sabent que hi ha la intenció de demolir aquest edifici, el qual presenta elements prou interessants al seu interior com serien:

- Un gran arc de mig punt, separa la sala rebedor de la cuina original, on hi ha una foganya amb una gran campana. L’arc té al centre un element de ferro; amb dos ganxos amb una funció merament pràctica i no decorativa.

- A la dreta de l’arc hi ha una escala que arranca amb forma d’arc de mig punt. La contrapetja son rajoles decorades amb motius vegetals.

- A la part posterior de l’habitatge es troba la part millor conservada, és on hi ha els estables que presenten voltes de canó, així com empedrats al terra. El pati, que ara és al centre compta amb una gran pica de pedra (150x50cm aproximadament) i pilars de marès moltllurats, molt similars als dels emparrats de Can Ros i Can Verger.

ARCA ha demanat a l’Ajuntament de Calvià i al Consell de Mallorca el següent:

1. Revisió del projecte de Can Dols per tal de valorar per part d’un tècnic, la importància històrica i artística d’aquest immoble.

2. Protecció amb caràcter d’urgència d’aquest singular habitatge, per les seves peculiaritats arquitectòniques, segons la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre.

3. Que no es concedeixi la llicència de demolició, si aquest projecte no presenta les garanties que marca el punt 2 de l’article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimonio histórico Español.

Per tal d’evitar més situacions com aquesta i la ja desapareguda de Can Belembè, ARCA també ha presentat una instància a ambdues institucions, per a la protecció d’un total de 44 habitatges del poble de Calvià, en el moment que s’està revisant el catàleg de béns a protegir del municipi.