21 d’abr. 2008

Preocupació per les obres d'un immoble situat sobre el subsòl de la Palma romana

ARCA s’ha fet ressò de les obres dutes a terme al C/ Estudi General, 8 de Ciutat.

Aquest és un projecte que passà per la Comissió de Centre Històric i Catàleg i en la qual s’advertí als arquitectes del projecte, que al subsòl de l’aparcament, situat enfront de l’entrada de l’edifici es troben les restes de la Palma romana, per tal que s’havia d’anar molt alerta a l’hora d’excavar o fer qualque perforació.

Vista la nostra preocupació, després d’observar una sèquia feta fa pocs dies durant el transcurs de les obres, on han col·locat unes barilles de ferro per encofrar, ens ha cridat l’atenció i li hem comunicat a la Unitat Tècnica de l’Ajuntament de Palma.

Des de l’Ajuntament ens han dit que revisaran el projecte i veuran si les obres actuals, s’ajusten al projecte aprovat en el seu dia per la Comissió de Centre Històric. Segons informacions del mateix Ajuntament, les restes de la Palma romana, es trobarien a 2’40 metres sota el nivell de terra.

Inicialment es va aprovar un sistema de pèrgoles que subjectarien una plataforma, on aparcarien els cotxes, per tal de no incidir directament amb el terra, per no fer malbé al subsòl.

Cap comentari: